Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.

Co powinna zawierać faktura sprzedaży w Danii

Sprzedając produkt lub usługę klientowi, zawsze musisz wydać:
- zwykłą fakturę sprzedaży,
- uproszczoną fakturę sprzedaży,
- paragon.

NORMALNA FAKTURA SPRZEDAŻY
Występują trzy sytuacje, w których powinieneś wystawić normalną fakturę sprzedaży:
1: Jeśli Twój klient jest firmą zarejestrowaną jako podatnik VAT w Danii, a sprzedaż wynosi 3000 DKK z VAT lub więcej.
2: Musisz również wystawić normalną fakturę sprzedaży jeśli klient jest firmą zarejestrowaną jako podatnik VAT i prosi o fakturę, nawet jeśli sprzedaż była mniejsza niż 3.000 DKK, w tym VAT.
3: Twój klient jest konsumentem prywatnym a sprzedaż przekracza 5000 DKK z VAT.

Normalna faktura sprzedaży zawiera:
- nazwę firmy sprzedającego, adres i CVR,
- nazwę i adres firmy kupującego,
- numer faktury,
- data wystawienia faktury,
- data dostawy (jeśli jest inna niż data wystawienia faktury),
- opis produktu lub usługi,
- cena za sztukę/jednostkę bez VAT,
- wszelkie udzielone rabaty,
- cena całkowita bez VAT,
- zastosowana stawka VAT (np. 25%),
- kwota VAT,
- cena całkowita z VAT.

Sprzedaż do firm znajdujących się w krajach UE
Firmom w UE należy zawsze wystawiać zwykłą fakturę sprzedaży. Jeśli Twój klient jest firmą posiadającą siedzibę w kraju UE zarejestrowaną jako płatnik VAT, na fakturze musisz również podać numer VAT klienta. Jeśli sprzedajesz bez podatku VAT, korzystając z unijnych zasad odwrotnego obciążenia, powinno to również być zapisane na fakturze - wystarczy prosty tekst „odwrotne obciążenie”. Pamiętaj, aby co miesiąc deklarować sprzedaż do UE w SKAT Erhverv. Termin upływa 25 dnia następnego miesiąca. Ponadto Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy numer VAT podany przez Twojego klienta jest ważny. Jeśli nie zweryfikujesz numeru VAT, jesteś zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Sprzedaż konsumentom prywatnym z UE
Należy zawsze wystawiać zwykłą fakturę sprzedaży konsumentom prywatnym którzy są obywatelami UE. Pamiętaj o obowiązujących specjalnych zasadach „Moms One Stop Shop” które weszły w życie 01.07.2021.

UPROSZCZONA FAKTURA SPRZEDAŻY
Uproszczona faktura sprzedaży może być wystawiona w następujących sytuacjach:
1: Twoi klienci są z Danii a sprzedaż wynosi poniżej 3.000 DKK z VAT.
2: Sprzedajesz produkty bądź usługi klientom indywidualnym a całkowita sprzedaż wynosi maksymalnie 5.000 DKK, w tym VAT.

Uproszczona faktura sprzedaży zawiera:
- nazwę firmy sprzedającego, adres i CVR,
- numer faktury,
- datę wystawienia faktury,
- opis tego co sprzedałeś (co, ile sztuk),
- cena całkowita bez VAT,
- kwota VAT,
- zastosowana stawka VAT (np. 25%),
- cena całkowita z VAT.

PARAGON FISKALNY
Jeśli sprzedajesz głównie klientom indywidualnym i korzystasz z punktu sprzedaży, który może drukować paragony, możesz zdecydować się na wydruk paragonu zamiast wystawiania faktury uproszczonej.
Cofnij odpowiedź
Sekcja komentarzyPotrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: