Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.

Czy potrzebujesz audytora do sprawdzenia raportu rocznego w Danii

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy rzeczywiście potrzebują audytora do sprawdzenia ich rocznego raportu. W większości przypadków odpowiedź brzmi nie. Wyjaśnimy pokrótce dlaczego, przedstawiając zasady audytu dla jednoosobowych firm, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek holdingowych.

W przypadku firm jednoosobowych nie jest wymagany audyt. Choć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przeszłości przeprowadzały wymagany przez prawo coroczny audyt, w 2006 r. zmieniło się prawo co pozwoliło większości firm uniknąć audytu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zasady są takie same dla firm IVS i ApS. Aby uniknąć audytu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi spełnić dwa z trzech z poniższych wymagań:
1) Musisz mieć sumę bilansową wynoszącą maksymalnie 4 miliony DKK - jest to albo suma twoich aktywów, albo suma twoich długów.
2) Twoja sprzedaż netto nie może przekraczać 8 milionów DKK rocznie bez podatku VAT.
3) Musisz mieć średnio 12 pracowników pełnoetatowych w ciągu roku.

WYREJESTROWANIE AUDYTU PRZY ZAKŁADANIU FIRMY
Rozpoczynając działalność możesz wyrejestrować audyt, aby uniknąć go w pierwszym roku obrachunkowym wpisując go do dokumentu założycielskiego - jest to dokument potwierdzający, że zarejestrowałeś spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Inną rzeczą do zapamiętania jest to, że jeśli skopiujesz i wkleisz swój statut ze źródeł internetowych, audyt zostanie w nim wymieniony. Aby wyrejestrować się z audytu musisz upewnić się, że statut jest pozbawiony wszystkiego, co dotyczy audytora. Duńskie słowo oznaczające audytora to „rewizor”, a czynność wyrejestrowania z audytu nazywa się „at fravælge revisionspligt”.

WYREJESTROWANIE AUDYTU ZAŁOŻONEJ FIRMY
Jeśli Twoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona wiele lat temu z corocznymi audytami, musisz wyrejestrować się podczas zwykłego corocznego zgromadzenia udziałowców. Jest to czas, w którym zatwierdzasz raport roczny z poprzedniego roku.

1) Zapisz wyrejestrowanie audytu w protokole na walnym zgromadzeniu.
2) Uzyskaj zgodę wspólników na zmianę statutu, usuwając wszystko, co jest związane z audytem.
3) Kiedy dany rok dobiegnie końca i będziesz wypełniać raport roczny, napisz w oświadczeniu kierownictwa, że warunki wyrejestrowania audytu zostały zatwierdzone.

WYREJESTROWANIE AUDYTU DLA SPÓŁKI HOLDINGOWEJ
Spółki holdingowe posiadają kontrolną ilość udziałów w innych spółkach, przy czym „kwota kontrolna” jest zwykle definiowana jako 20% własności. Jeśli masz spółkę holdingową, zasady unikania audytu są początkowo takie same jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - saldo 4 mln DKK, sprzedaż 8 mln DKK i 12 pełnoetatowych pracowników. Różnica polega na tym, że musisz połączyć wartości ze wszystkich spółek w których posiadasz udziały. Nawet jeśli posiadasz tylko 20%, musisz dodać sumę bilansową, sprzedaż i pracowników ze wszystkich spółek, a w wyniku możesz szybko przekroczyć te kwoty. Jeśli spełniasz te trzy wymagania możesz wyrejestrować się z audytu na tych samych zasadach, co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli nie, przeprowadzanie audytu jest koniecznością.
Potrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: