Rozliczenie firmy w Danii

Rozliczenie firmy w Danii - wstęp Roczne rozliczenie poszczególnych form prawnych duńskiej działalności gospodarczej Rozliczenie roczne duńskich firm - ważne pojęcia Terminy i dokumenty dotyczące rocznego rozliczenia firmy w Danii Podsumowanie FAQ
Rozliczenie firmy w Danii - wstęp
Roczne rozliczenie firmy w Danii dotyczy każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy prowadzi firmę jednoosobową, spółkę jawną, akcyjną, czy też oddział firmy zagranicznej. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie, czyli do 1 lipca następnego roku, może mieć swoje konsekwencje w postaci kary finansowej nałożonej na właściciela firmy przez duński urząd skarbowy. Zakładając własną firmę na terenie Danii, należy pamiętać, że rodzaj rocznego rozliczenia jest uzależniony od rodzaju wybranej formy prawnej działalności gospodarczej, dlatego też warto wcześniej zorientować się, która forma opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza. W Danii wszelkie sprawy urzędowe, od rejestracji przedsiębiorstwa przez składanie deklaracji podatkowych do rocznego rozliczenia firmy z fiskusem, można załatwiać online, co znacznie usprawnia dopełnienie niezbędnych formalności.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie firmy w Danii? W jakim terminie muszę się rozliczyć ze SKAT-em, prowadząc własny biznes w Danii? Jakie dokumenty są niezbędne do rocznego rozliczenia firmy w Danii? Z jakimi pojęciami warto się zapoznać, przed złożeniem rocznej deklaracji do duńskiego urzędu skarbowego? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w kolejnych rozdziałach.
Roczne rozliczenie poszczególnych form prawnych duńskiej działalności gospodarczej
Decydując się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, masz nieograniczony obowiązek podatkowy, a co za tym idzie, co roku, do 1 lipca, musisz złożyć deklarację podatkową, uwzględniając wszelkie ulgi i koszty, niezależnie od tego jako formę prawną działalności gospodarczej prowadzisz. Roczne rozliczenie firmy w Danii Rozliczenie duńskich spółek - krok po kroku:
 1. SKAT wystawia i wysyła do właściciela duńskiej spółki, na adres podany podczas rejestracji działalności, wstępny formularz zeznania podatkowego - Selvangivelse, który należy uzupełnić o brakujące dane, takie jak koszty firmowe i ulgi, a następnie złożyć do 1 lipca przez stronę duńskiego urzędu skarbowego www.skat.dk.
 2. Po 2 lipca SKAT wystawia i wysyła do właściciela duńskiej spółki dokument zawierający decyzję podatkową - Årsopgørelse.
 3. Właściciel spółki w Danii powinien opłacać zarówno 22-procentowy podatek od osób prawnych (CIT), jak i 25-procentowy podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowy, który należy rozliczyć do 6 miesięcy po zamknięciu roku podatkowego. Rozliczenie roczne firm w Danii
 4. Duńskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są opodatkowane na podstawie prawa o spółkach, a ich właściciele mają obowiązek co roku sporządzać jawne sprawozdanie zawierające: roczny bilans, podsumowanie z działalności zarządu firmy, wykaz wszystkich zmian w kapitale własnym oraz rachunek zysków i strat.
 5. Udziałowcy zarówno duńskich spółek akcyjnych, jak i duńskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością rozliczają się ze SKAT-em na podstawie opodatkowania własnych dochodów bądź dywidend. Właściciele spółek, które w Danii są podmiotami fizycznymi, odpowiadają za zobowiązania firmy tylko udziałem w kapitale, a nie majątkiem własnym.
 6. W Danii właściciele spółek mają obowiązek wystawić i przesłać swoich pracownikom dokument podsumowujący ich zarobki - Oplysningsseddel.
 7. Właściciele duńskich spółek jawnych muszą wybrać jedną z 3 form opodatkowania: opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego, opodatkowanie wg ustawy o przedsiębiorstwach - Virksomhedsordning (zysk ze spółki można zatrzymać w formie oszczędności bankowych bądź odpisać od podatku kosztów odsetek kredytowych) lub opodatkowanie wg ustawy o kapitale zakładowym - Kapitalafkastordning (część zysku spółki można przenieść na przychód z kapitału a część na przychód własny).

Rozliczenie duńskiej jednoosobowej działalności gospodarczej:
 1. SKAT wystawia i wysyła do właściciela jednoosobowej firmy, na adres podany podczas rejestracji działalności, częściowo wypełniony formularz zeznania podatkowego - Selvangivelse, który należy uzupełnić o brakujące dane, takie jak koszty firmowe i ulgi, a następnie złożyć do 1 lipca przez stronę duńskiego urzędu skarbowego www.skat.dk.
 2. Po 2 lipca SKAT wystawia i wysyła do właściciela duńskiej firmy dokument zawierający decyzję podatkową - Årsopgørelse.
 3. Właściciele jednoosobowych przedsiębiorstw w Danii muszą wybrać jedną z 3 form opodatkowania. Rozliczenie duńskiej firmy
 4. Właściciele jednoosobowych firm w Danii mają obowiązek złożyć deklarację podatkową obejmującą podatek dochodowy i VAT raz na kwartał bądź raz na pół roku. Podatek powinien zostać uwzględniony na jednej deklaracji, gdyż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma rozdzielności między przychodami własnymi i firmowymi.

W przypadku złożenia deklaracji podatkowej przy użyciu indywidualnego kodu NemID lub TastSelc od razu przychodzi decyzja podatkowa, a właściciel firmy ma 3 lata zarówno na to, aby od tej decyzji się odwołać, jak i na to, aby nanieść korektę na dokument.
Rozliczenie roczne duńskich firm - ważne pojęcia
Poniżej znajdziesz wyjaśnione pojęcia związana z rocznym rozliczeniem firmy w Danii, z których znaczeniem warto się zapoznać, tak aby uniknąć popełnienia błędu podczas wypełniania formularzu zeznania podatkowego.
 1. AM-bidrag - 8-procentowa składka na Fundusz Pracy.
 2. Årsopgørelse - druk zawierający decyzję podatkową wystawiany i wysyłany po 2 lipca przez SKAT.
 3. Begrænset skattepligt - ograniczony obowiązek podatkowy.
 4. Befordringsfradrag - ulga za przejazdy.
 5. Beregnet skat - naliczony podatek.
 6. Beskæftigelsesfradrag - ulga z tytułu pracy.
 7. Bundskat - 8-procentowy podatek dolny.
 8. Eget pensionsbidrag - 5-procentowa własna część składki emerytalnej.
 9. Ejendomsværdiskat - podatek od nieruchomości.
 10. Fradrag - ulga odliczana od dochodu.
 11. Håndværkerfradrag - ulga rzemieślnicza.
 12. Kapitalafkastordning - ustawa o kapitale zakładowym. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie zgodne z tą ustawą mogą część zysku firmy przenieść na przychód z kapitału, a część na przychód osobisty.
 13. Kapitalindkomst - przychód kapitałowy.
 14. Kommuneskat - podatek municypalny.
 15. Ligningsmæssige fradrag - ulga z tytułu podatku zdrowotnego oraz municypalnego.
 16. Lonseddel - comiesięczne lub cotygodniowe odcinki wypłat.
 17. Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon) - przychód z pracy.
 18. NemKonto - rachunek bankowy, na który w Danii jest wypłacany m.in. zwrot podatku.
 19. Oplysningsseddel - dokument podsumowujący zarobki pracownika (PIT-11).
 20. Personalegoder - dodatki pracownicze.
 21. Personfradrag - osobista ulga podatkowa.
 22. Personfradrag bundskat - kwota wolna od podatku dolnego.
 23. Personfradrag kommuneskat - kwota wolna od podatku municypalnego. Rozliczenie roczne duńskiej firmy
 24. Renteindtægter - zysk z odsetek.
 25. Renteudgifter - koszty odsetek.
 26. Restskat til betaling - suma dopłaty do podatku.
 27. SE-nummer - numer rejestracyjny nabywcy.
 28. Selvangivelse - formularz zeznania podatkowego wysyłany przez SKAT na adres podany podczas rejestracji firmy w Danii.
 29. Skat til udbetaling - suma zwrotu podatku.
 30. Skatteberegning - obliczenie podatku.
 31. Skattepligtig indkomst - dochód do opodatkowania.
 32. Skrå skatteloft - górna granica podatku gminnego.
 33. Sundhedsbidrag - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 34. TastSelv-kode - 8-cyfrowy indywidualny kod, będący jednocześnie hasłem do konta na stronie tastselv.skat.dk, zawierającego indywidualne dane podatkowe. Rozliczenie firmy w Danii
 35. Topskat - 15-procentowy najwyższy próg podatkowy.
 36. Virksomhedsordning - ustawa o przedsiębiorstwach. Osoby, które wybrały opodatkowanie swojej działalności zgodne z tą ustawą mogą zatrzymać zysk z firmy w formie oszczędności bankowych lub odpisać od podatku część kosztów odsetek kredytowych.
 37. Pamiętaj, że w Danii wszystkie firmowe dokumenty, w tym roczne rozliczenie firmy, są sporządzane w języku duńskim lub powinny zostać na ten język przetłumaczone.

Pamiętaj, że w Danii wszystkie firmowe dokumenty, w tym roczne rozliczenie firmy, są sporządzane w języku duńskim lub powinny zostać na ten język przetłumaczone.
Terminy i dokumenty dotyczące rocznego rozliczenia firmy w Danii
W Danii zarówno właściciele firm jednoosobowych, jak i spółek mają obowiązek wypełnić i złożyć, wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami, roczne rozliczenie za poprzedni rok podatkowy. Natomiast duński urząd skarbowy ma obowiązek wysłać każdemu przedsiębiorcy Selvangivelse, czyli wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego, który należy uzupełnić np. o przysługujące ulgi. Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej mija 1 lipca, natomiast od 2 lipca Skattestyrelsen zaczyna rozsyłać Årsopgørelse, czyli druk zawierający decyzję podatkową. Roczne rozliczenie firmy w Danii Zarówno duńscy rezydenci, jak i osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym powinny rozliczyć się między 1 marca a 1 maja, natomiast do 1 czerwca osoby, które chcą skorzystać z ulgi Cross Border, rozliczając się wspólnie z małżonkiem. Roczne rozliczenie firmy w Danii W Danii każdy przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji podatkowej czy też nanieść korektę na deklarację podatkową do 3 lat i 4 miesięcy wstecz, w tym czasie również można uwzględnić wszelkie ulgi i odpisać od podatku koszty firmowe (poza towarami, urządzeniami, maszynami, sprzętami przeznaczonymi do użytku prywatnego), jednak należy pamiętać, że SKAT ma 5 lat na to, aby skontrolować zasadność wszystkich ulg zawartych w rocznym rozliczeniu firmy. Rozliczenie firmy w Danii Warto pamiętać, że w Danii zeznanie podatkowe firmy trzeba złożyć do pół roku od zakończeniu roku podatkowego, natomiast w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej można zapłacić do 5 000 DKK kary.
Podsumowanie
Rozliczenie firmy w Danii dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie tegoż kraju. Właściciel duńskiej firmy po otrzymaniu ze SKAT-u Selvangivelse, za ubiegły rok podatkowy, powinien go uzupełnić i złożyć do 1 lipca - listownie, na adres duńskiego fiskusa, bądź przez stronę internetową www.skat.dk, do czego niezbędne są kody Tastselv lub NemID. Na stronie tej można również skontrolować decyzję podatkową (klikając Se årsopgørelsen) oraz uwzględnić przysługujące ulgi czy też nanieść korektę na formularz rocznego rozliczenia (klikając Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet). Osoby prowadzące w Danii biznes mają prawo zarówno do osobistej ulgi podatkowej (Personfradrag), jak i do wielu innych ulg, które należy uwzględnić podczas wypełniania Selvangivelse. Po 2 lipca przedsiębiorcy mogą spodziewać się dokumentu zawierającego decyzję podatkową - Årsopgørelse, wystawionego przez Skattestyrelsen. Właściciele duńskich spółek, poza kodami NemID i Tastselv, powinni również uzyskać z Urzędu Celno-Podatkowego Personnummer (CRP), który jest potrzebny do rozliczenia podatku dochodowego i VAT (w Danii jako płatnika VAT należy zgłosić do RUT, przez stronę virk.dk, każdą firmę, której roczne obroty przekroczą 50 000 DKK).
FAQ
 1. W jaki sposób mogę zrobić roczne rozliczenie swojej duńskiej firmy?
  Roczne rozliczenie firmy w Danii najlepiej zrobić przez stronę internetową duńskiego urzędu skarbowego www.skat.dk, jednak wcześniej zamówić trzeba indywidualny, 8-cyfrowy kod TastSelv-kode przez stronę tastselv.skat.dk.

 2. Czy w Danii mogę nanieść korektę na roczne rozliczenie swojej firmy?
  Tak, w Danii można nanieść korektę na roczne rozliczenie firmy, aby to zrobić należy wejść na stronę www.skat.dk i wybrać Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

 3. Czy w Danii mogę uwzględnić ulgi podatkowe w rocznym zeznaniu firmy?
  Tak, po przesłaniu przez SKAT wstępnej deklaracji podatkowej - Selvangivelse, masz prawo uzupełnić dokument, uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi.

 4. Ile mam czasu w Danii na to, aby odwołać się od decyzji podatkowej i nanieść korektę na deklarację podatkową?
  W Danii masz 3 lata i 4 miesiące na odwołanie się od decyzji podatkowej i naniesienie korekty na deklarację.

 5. Gdzie mogę zaktualizować duński adres do korespondencji urzędowej?
  Duński adres do korespondencji urzędowej można zmienić na stronie internetowej borger.dk.

 6. Co to jest podatek od luksusu i ile wynosi?
  W Danii podatek od luksusu, czyli za samochód, równa się 180% ceny netto zakupionego auta.

 7. Jaki koszty mogę sobie odliczyć od podatku, prowadząc firmę w Danii?
  Prowadząc firmę w Danii możesz sobie odliczyć od podatku takie koszty, jak:
  • ogrzewania,
  • wynajmu lokalu pod działalność,
  • zakupu maszyn, towarów, urządzeń,
  • prądu,
  • telefonów,
  • alimentów na dzieci,
  • składek emerytalnych,
  • ubezpieczenia,
  • wyżywienia,
  • transportu do pracy,
  • rewidenta itp.
 8. Jaki najwyższy podatek mogę zapłacić za poprzedni rok podatkowy, prowadząc w Danii własną działalność gospodarczą?
  Jeśli prowadzisz firmę w Danii nie możesz zapłacić podatku wyższego niż 51,5%.

 9. Co to jest procedura odwrotnego obciążenia i kto może z niej skorzystać?
  Procedura odwrotnego obciążenia, z której mogą skorzystać duńskie firmy, polega na tym, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać usługi oraz towary przedsiębiorstwom z Danii, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. W takim wypadku nie naliczamy na fakturze podatku, tylko wpisujemy wartość netto usługi albo towaru, wpisując Reversed chargé (nabywca ma obowiązek naliczyć i opłacić VAT od usługi) oraz wpisujemy CVR bądź numer rejestracyjny nabywcy - SE-nummer.

 10. Z jakimi adresami stron internetowych warto się zapoznać, prowadząc własną działalność gospodarczą na terenie Danii?
  Warto wiedzieć o takich duńskich stronach, jak:
 11. Ile czasu ma SKAT na sprawdzenie, czy uwzględnione przeze mnie ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym są zgodne z prawdą?
  W Danii SKAT ma 5 lat na to, aby sprawdzić, czy uwzględnione ulgi są zgodne z prawdą, dlatego też należy przez ten okres przechowywać wszelkie dokumenty związane z kosztami poniesionymi w firmie.

 12. W jakim przypadku otrzymam pełny zwrot podatku w Danii?
  W Danii pełny zwrot podatku otrzymasz w przypadku, jeśli Twój roczny dochód nie był większy niż 42.900 DKK.
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

25 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie firmy w Danii"

Lidia8
Heja, jak rozliczyć firmę w Danii, oraz jak działa rozliczenie podatku biznes Dania - pomoże ktoś? Dzięki!
ODPOWIEDZ
Karol93
Chciałem wam powiedzieć, że bardzo fajnie napisany artykuł. Można dużo się dowiedzieć na temat biznesu w Danii.
ODPOWIEDZ
Wiktoria332
Taak, w końcu wiem jak duńskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa działa, również rozliczenie podatku firma Dania nie jest dla mnie już obce. :)
Pame3
Jakaś Polska księgowa rozliczy mi duńskie rozliczenie roczne firmy?
ODPOWIEDZ
Tresko
Do duńskie rozliczenie roczne biznesu polecam Radner.dk zawsze służą pomocą! Wiele rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Dania rozliczyli mi. :-)
Root93
Rozliczenie roczne firmy w Danii przebiega bardzo sprawnie, jestem w szoku, że aż tak sprawnie!
ODPOWIEDZ
Grzesiek87
No na jak nie inaczej rozliczenie roczne biznesu Dania musi przebiegać bardzo dobrze.Inaczej rozliczenie roczne biznesu w Danii, nie miałoby sensu. :-)
Eweklka77
Cześć jak rozliczenie roczne w Danii się wypełnia do urzędu się idzie czy jak? :)
ODPOWIEDZ
AdamES3
Rozliczenie roczne firmy Dania dokonuje się poprzez system on-line: https://www.tastselv.skat.dk. Dzięki temu można ograniczyć ilość dokumentów, jakie należy posiadać przy składaniu deklaracji podatkowej.
Frania93
duńskie rozliczenie roczne jest darmowe?
ODPOWIEDZ
Lees
jak rozliczyć firmę Dania za darmo, da się tak? :D
Meela34
rozliczenie roczne Dania - jak rozliczyć dochody za 2021?
ODPOWIEDZ
OlgaSz
W przypadku kiedy osoba uzyskała dochody w Danii, należy je rozliczyć.
Lens43
Dania rozliczenie roczne, czy musze je w tym roku rozliczyć? :)
Rozliczenie firmy dania
Ile takie rozliczenie kosztuje?
ODPOWIEDZ
Wera43
oj, bardzo różnie
Tomcio
Zależy jaką masz firme, ja mam jednoosobową to nie jest drogo w sumie
Renia222
no ja wole zlecic, bo raz zrobilam sama i mi kara przyszla, cos zle policzylam
ODPOWIEDZ
Wera43
mi upomnienia jakieś przychodzily, tez już zlecam teraz, mam księgowego ;)
Dania rozliczenia firm
Ja robię rozliczania podatkowe firm Dania, nie jest to skomplikowane, ale wiele osób woli zlecic to profesjonaliscie
ODPOWIEDZ
Magdalena
Zalezy od rodzaju firmy i wielu innych rzeczy ;P
ODPOWIEDZ
Piter123
Takie jak w tekście masz ;)
ODPOWIEDZ
Zwrot podatku Dania
Słuchajcie, jak to jest z tym zwrotem podatku jak mam firme w Danii, jakie ulgi moge uwzględnić?
ODPOWIEDZ
Magdalena
Po przeczytaniu tego artykułu duńskie rozliczenie firmy wydaje się trochę mniej skomplikowane;)
ODPOWIEDZ
Piter123
Dokładnie, trochę te info rozwiały moje wątpliwości, ale i tak mam zamiar zatrudnić księgową