Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.

Jak zamknąć ApS w Danii

Aby zamknąć ApS, musisz najpierw zdecydować się na strategię. Wybrana przez Ciebie strategia będzie zależeć głównie od sytuacji finansowej firmy. Może dojść do sytuacji, w której powództwo o zamknięcie firmy inicjuje sąd, a wtedy decyzja oczywiście nie należy już do Ciebie.
Należy znać 5 ważnych rodzajów zamknięć i postępowań:
1: Likwidacja dobrowolna (decydowana przez wspólników);
2: Przymusowe rozwiązanie (nakazane przez sąd);
3: Restrukturyzacja;
4: Upadłość (pozew złożony przez spółkę lub wierzyciela);
5: Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników (decyzji wspólników).

1: LIKWIDACJA DOBROWOLNA (DECYDOWANA PRZEZ WSPÓLNIKÓW)
Aby firma mogła się zamknąć poprzez dobrowolną likwidację, firma musi być wypłacalna. Wypłacalność oznacza, że firma ma więcej aktywów niż długów. Zamykając spółkę poprzez dobrowolną likwidację, spółka podaje do publicznej wiadomości że podjęła decyzję o likwidacji. Daje to wierzycielom firmy 3 miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń. W przypadku likwidacji spółki wspólnicy są chronieni przed przyszłymi roszczeniami. Likwidację prowadzi likwidator, często będzie to prawnik.

2: PRZYMUSOWE ROZWIĄZANIE (NAKAZANE PRZEZ SĄD)
Przymusowe rozwiązanie może orzec sąd, jeżeli spółka np.:
- nie złoży w terminie raportu rocznego,
- Dyrektor Zarządzający rezygnuje ze swojej posady,
- firma ma obowiązek audytu, a audytor rezygnuje z pracy bez powołania nowego audytora.
Podczas przymusowego rozwiązania sąd powołuje likwidatora, który dokonuje przeglądu sytuacji finansowej spółki. Jeśli okaże się że firma jest niewypłacalna, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe. Jeśli firma okaże się wypłacalna, firma zostanie rozwiązana.

3: RESTRUKTURYZACJA
Firma może wystąpić do sądu z wnioskiem o restrukturyzację, dzięki czemu uniknie postępowania upadłościowego. W takim przypadku sąd wyznaczy restrukturyzatora który będzie nadzorował proces.

4: UPADŁOŚĆ (POZEW ZŁOŻONY PRZEZ FIRMĘ LUB WIERZYCIELA)
Jeśli firma jest niewypłacalna, zostanie zamknięta w wyniku upadłości.

5: LIKWIDACJA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKÓW (DECYZJI WSPÓLNIKÓW)
Aby firma zakończyła się likwidacją na podstawie oświadczenia wspólników, wszystkie długi w spółce muszą zostać spłacone. W momencie zamknięcia akcjonariusze podpiszą oświadczenie o ich spłacie. Będzie to również oznaczało, że później akcjonariusze ponoszą osobistą odpowiedzialność w przypadku gdyby długi nie zostały jednak spłacone albo gdyby później pojawiły się nowe długi. Dotyczy to również potencjalnych procesów sądowych i przyszłych zobowiązań których możesz spróbować uniknąć dokonując zamknięcia. Zastanów się więc dobrze przed wyborem tej metody zamknięcia

Pierwszym krokiem do zamknięcia spółki za pomocą oświadczenia wspólników jest sporządzenie całej księgowości, aż do dnia w którym chcesz zamknąć spółkę. Po zakończeniu księgowości można zadeklarować VAT za ostatni okres a następnie należy wyrejestrować się z VAT. Jeśli firma ma pracowników, to ostatnie wynagrodzenie również musi zostać wypłacone i musisz upewnić się, że wszystkie podatki pracownicze zostały zadeklarowane za wszystkie okresy. Rejestracja pracodawcy firmy również musi zostać wyrejestrowana. Jeśli firma jest zarejestrowana pod kątem innych ceł/obowiązków (np. przywozowych/wywozowych/cłach), wówczas również one będą musiały zostać wyrejestrowane i należy złożyć wszystkie konieczne deklaracje. Następnie informujemy urząd skarbowy, w którym dniu firma wyrejestruje się z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od firmy. Ten dzień zwykle nie jest tym samym dniem co dzień zamknięcia firmy. Musimy też zadeklarować podatek dochodowy od firmy do ostatniego dnia podatkowego. Po zadeklarowaniu podatku dochodowego od firmy możemy następnie pobrać z urzędu skarbowego końcowe oświadczenie, że cały podatek i VAT został uregulowany (oczywiście jeśli zapłaciłeś cały należny podatek i VAT). Otrzymanie tego oświadczenia z urzędu skarbowego może potrwać zwykle 3-6 miesięcy po złożeniu wniosku.

Cały proces zamykania ApS jest dość długi. Czas oczekiwania jest taki sam w przypadku likwidacji dobrowolnej, a korzystając z oświadczenia wspólników nie trzeba czekać 3 miesiące na zgłoszenie roszczeń przez wierzycieli.

Oświadczenie akcjonariuszy
Po otrzymaniu oświadczenia z urzędu skarbowego, że wszystkie długi zostały spłacone złożymy oświadczenie które wspólnicy muszą podpisać, potwierdzając że wszystkie obecne i przyszłe długi zostały spłacone. Po podpisaniu możemy złożyć ostateczny wniosek o zamknięcie firmy w Duńskim Urzędzie ds. Biznesu. Zamknięcie następuje zwykle po 1-2 tygodniach od przesłania wniosku.

9 WAŻNE KROKI PRZY ZAMYKANIU SPÓŁKI ZA POMOCĄ OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKÓW
Krok 1: Sprawdź, czy masz wszystkie faktury i wyciągi bankowe do dnia zamknięcia.
Krok 2: Zakończ księgowanie do dnia zamknięcia.
Krok 3: Zadeklaruj VAT.
Krok 4: Sprawdź, czy podatki pracownicze są deklarowane - jeśli widzisz jakieś szacunkowe kwoty na „Skattekonto”, należy je rozwiązać.
Krok 5: Wyrejestruj firmę jako podatnik VAT i jako pracodawca (wszystkie obowiązki/zobowiązania).
Krok 6: Prześlij do SKAT Erhverv deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy.

Za bieżący rok (rok zamknięcia) należy złożyć specjalną ręczną deklarację podatkową w formacie PDF (tzw. „ophørende selvangivelse”). Jeśli firma ma szacowany podatek dochodowy od firmy do zapłacenia w przyszłości, należy go wyzerować (szacowane raty podatku dochodowego są rozliczane co roku na 20,3 i 20,11 i można je zmienić w SKAT Erhverv). Upewnij się również że wpłata podatku za bieżący rok jest tak skorygowana, aby odpowiadała faktycznemu podatkowi dochodowemu od firmy za rok zamykający, a następnie pamiętaj o zapłaceniu pozostałego podatku.

Krok 7: Złóż wniosek o zaświadczenie z urzędu skarbowego („betalingserklæring”).
Krok 8: Przygotuj oświadczenie akcjonariuszy („betalingserklæring”).
Krok 9: Zamknij firmę na VIRK po otrzymaniu zarówno oświadczenia z urzędu skarbowego, jak i od udziałowców.
Cofnij odpowiedź
Sekcja komentarzyPotrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: