Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.

Jak zapłacić podatek za pracowników w Danii

Kiedy zatrudniasz pracownika w Danii i negocjujesz jego wynagrodzenie, zawsze będziesz negocjował wynagrodzenie brutto, a nie netto. Wynagrodzenie brutto to kwota wypłacana osobie przez pracodawcę przed podjęciem jakichkolwiek potrąceń, podczas gdy wynagrodzenie netto to kwota po potrąceniach.

OBLICZANIE WYNAGRODZENIA BRUTTO I POTRĄCONYCH PODATKÓW
Po otrzymaniu listy płac obliczane jest wynagrodzenie. W ramach tej kalkulacji odnotowywana jest również kwota podatku, jaką pracownik zapłaci zgodnie z jego wynagrodzeniem brutto. Po wykonaniu tych obliczeń otrzymujemy pasek wypłaty, który zawiera zarówno wynagrodzenie brutto, potrącone podatki, jak i kwotę netto, która zostanie przelana na konto bankowe pracownika.

WYPŁATA WYNAGRODZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU
W Danii większość pracodawców wypłaca pensje ostatniego dnia roboczego miesiąca. Nie jest to wymagane, ale jest to zwyczajowa data wypłaty, ponieważ podatki są należne 10 dnia następnego miesiąca. Po otrzymaniu odcinka wypłaty, w ostatnim dniu bankowym miesiąca kalendarzowego wypłacane jest wynagrodzenie netto. Wypłata z Twojego banku 10 dnia będzie podatkiem potrącanym od pracowników. Zapłata podatku odbywa się za pośrednictwem systemu wynagrodzeń jako płatność automatyczna.

Uwaga: Twój wydatek będzie tylko wynagrodzeniem brutto. W ostatnim dniu bankowym przekazałeś wynagrodzenie netto, a dziesięć dni później podatek. Potrącasz te podatki od wynagrodzenia pracowników, a następnie odprowadzasz je do urzędu skarbowego, dlatego też podatek nie jest dodatkowym kosztem.

STAWKI PODATKU OD PRACOWNIKÓW
Pod względem wysokości podatków płaconych przez pracowników duński system podatkowy jest progresywny, więc nie ma rzeczywistej stałej stawki. Podatki są całkowicie zależne od okoliczności osobistych - niektórzy płacą wyższą stawkę podatku, podczas gdy inni płacą niższą. Stawka podatkowa jest ustalana przez urząd skarbowy. Czasami pracownicy będą mieli co miesiąc duże odliczenia od podatku osobistego. W języku duńskim nazywamy to „Personfradrag”. Oznacza to, że pracownik może zarobić do określonej kwoty bez płacenia podatku, a następnie zapłaci podatek podany we wstępnej rejestracji podatkowej. Wszystko co musisz wiedzieć jako pracodawca, to Twoja własna stawka podatkowa o której poinformuje Cię bezpośrednio urząd skarbowy. Jeśli masz pracownika który jest niezadowolony z zapłaconej kwoty netto - być może uważa, że zapłacił za dużo podatku - musi skierować swoje pytania do urzędu skarbowego i sprawdzić, czy nie popełnił błędu w ich wstępnym podatku.

KARTA A I KARTA B
Jednym z najczęściej występujących błędów jest wybranie przez pracownika niewłaściwej karty podatkowej lub zgłoszenie przez pracodawcę niewłaściwej karty. Pracownik ma do wyboru użycie swojej karty A lub karty B. Karta A umożliwia comiesięczne odliczenie podatku od osób fizycznych - taką kwotę mogą zarobić bez płacenia podatku - podczas gdy karta B nie ma odliczenia podatku od osób fizycznych.
Potrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: