Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system duńskiej księgowości.
Potrzebujesz pomocy w otworzeniu firmy? Wpisz swoje imię, adres email, telefon i naciśnij wyślij

Przedsiębiorstwo w Danii

Firma w Danii - wstęp Formy prawne działalności gospodarczej w Danii Jak założyć przedsiębiorstwo w Danii? Formalności i koszty związane z duńską firmą Prawa i obowiązki duńskiego pracodawcy Duński system podatkowy Podsumowanie FAQ
Firma w Danii - wstęp
W ostatnich latach coraz więcej zagranicznych przedsiębiorców wybiera Danię jako siedzibę swojej działalności gospodarczej, głównym powodem takiego wyboru jest zapewne to, że kraj ten stosuje liberalną politykę gospodarczą wobec wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a co za tym idzie, osoby z zagranicy, w tym Polacy, mają takie same przywileje, co duńscy obywatele. Polscy przedsiębiorcy emigrujący do Danii mają pełne prawo do tego, aby zarejestrować własną firmę w Erhvervsstyrelsen (Agencja ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw - oddział Ministerstwa Gospodarki), jednak przed podjęciem takiej decyzji warto wcześniej dokładnie zapoznać się z wymaganiami, terminami i potrzebnymi dokumentami dotyczącymi poszczególnych form prawnych duńskiej działalności gospodarczej, jak również przeanalizować wszystkie za i przeciw, tak aby decyzja była w pełni świadoma i zgodna z naszymi oczekiwaniami i możliwościami.

Spośród jakich rodzajów firm może wybierać przedsiębiorca w Danii? Jak wygląda procedura zakładania firmy na terenie Królestwa Danii? Co warto wiedzieć o zakładaniu i prowadzeniu duńskiego biznesu? Jakie są prawa i obowiązki duńskiego przedsiębiorcy? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższych rozdziałach. Zapraszamy do lektury!
Formy prawne działalności gospodarczej w Danii
Decydując się na założenie własnej firmy w Danii możesz wybrać spośród wielu form prawnych, z których najbardziej popularną i najprostszą do prowadzenia jest jednoosobowa działalność gospodarcza - Enkeltmandsvirksmhed. Pozostałe formy, również dostępne dla przedsiębiorców z Polski, to duńskie spółki, takie jak: Anpartsselskab (ApS - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Aktieselskab (A/S - spółka akcyjna), Kommanditselskab (K/S - spółka komandytowa), Interesselskab (I/S - spółka jawna); jak również Salgskontor (przedstawicielstwo firmy zagranicznej), Andelsforening / Brugsforening (stowarzyszenia spółdzielcze) oraz Filial af udenlandsk selskab (odział firmy zagranicznej).

Poza powyższymi w Danii są jeszcze takie typy biznesu, jak: Personligt ejet mindre virksomhed (PMV), Dania Private Limited Company (PLC) i Dania Holding Company. Przedsiębiorstwo w Danii
Warto wiedzieć, że polscy obywatele, którzy chcą założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie Królestwa Danii, mają obowiązek wystąpić do Statsforvaltningen (Urząd Regionalny, statsforvaltning.dk) o specjalny certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG.
Istotne informacje o samozatrudnieniu w Danii:

W Danii najpopularniejszą i najprostszą do prowadzenia formą prawną działalności gospodarczej jest firma jednoosobowa - Enkeltmandsvirksmhed, idealna dla młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie, którzy nie dysponują dużymi środkami finansowymi i nie potrafią oszacować przyszłych obrotów firmy. W przypadku samozatrudnienia nie ma rozdzielności między majątkiem firmy a osobistym majątkiem właściciela firmy, a co za tym idzie, właściciel w pełni odpowiada za ewentualne zadłużenie swojego biznesu. Duńskie przedsiębiorstwo Ponadto podatek od działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia uwzględnia się w rocznej deklaracji podatkowej, a co za tym idzie, przychód Enkeltmandsvirksmhed zostaje w ciągu roku tylko raz opodatkowany.

Duńską firmę jednoosobową należy zarejestrować w Erhvervsstyrelsen, najlepiej przez stronę internetową erhvervsstyrelsen.dk, a przybliżony koszt jej założenia to 10 000 DKK (koron duńskich). Przy rejestracji podaje się nazwę firmy, najczęściej jest to imię i nazwisko jej właściciela, który będzie posługiwał się osobistym numerem ewidencyjnym - CPR. Firma w Danii Jeśli roczny dochód tej formy prawnej duńskiej działalności gospodarczej przekroczy 50 000 DKK, trzeba zarejestrować ją również w RUT jako płatnika VAT. Warto również wiedzieć, że właściciel tego rodzaju przedsiębiorstwa ma prawo zatrudniać pracowników, jednak jest wtedy zobowiązany do odprowadzania składek pracowniczych i zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy.

Inną możliwością może być mała własna działalność gospodarcza - Personligt ejet mindre virksomhed (PMV), której nie trzeba rejestrować w duńskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CVR). W przypadku tej duńskiej formy nie jest potrzebny kapitał początkowy, a właściciel odpowiada za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem, natomiast należy zmienić formę z małej własnej działalności na własną działalność gospodarczą w momencie, gdy roczne obroty przekroczą 50 000 DKK lub zostanie zatrudniony w firmie pracownik.

Ważne informacje o duńskich spółkach:

Przedsiębiorca w Danii może wybierać spośród takich spółek, jak: Interesselskab - I/S (spółka jawna), Aktieselskab - A/S (spółka akcyjna), Iværksætterselskaber - IVS i Anpartsselskab - ApS (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W przypadku duńskich spółek księgowość jest dużo bardziej skomplikowana i wymaga fachowej wiedzy, dlatego też właściciele tego rodzaju duńskiej działalności gospodarczej często decydują się na korzystanie z usług dyplomowanych księgowych. Duńskie spółki podlegają pod prawo podatkowe i Ustawę o spółkach - Selskabsloven - i wymagają sporządzenia zarówno statutu (vedtægter), jak i aktu założycielskiego (stiftelsesdokument) zawierającego takie informacje, jak: nazwa, adres siedziby, dane osobowe założycieli i zarządu, kapitał założycielski oraz typ i cel spółki, poza tym są zobowiązane do zdawania rocznych raportów (årsrapport). Duńska spółka Jakie rodzaje spółek wyróżniamy w Danii?
 1. Interesselskab - I/S (spółka jawna):
  • spółkę jawną należy zarejestrować przez stronę erhvervsstyrelsen.dk w Erhvervsstyrelsen (Agencja Przedsiębiorstw i Handlu) do 8 tygodni od podpisania umowy firmy w celu uzyskania numeru CVR - (Centralny Rejestr Firm - www.cvr.dk),
  • nazwa powinna zawierać skrót I/S,
  • do zawiązania spółki jawnej potrzebne są co najmniej dwie osoby fizyczne bądź prawne,
  • wspólnicy mają obowiązek sporządzić i podpisać umowę założycielską określającą warunki współpracy,
  • kapitał zakładowy nie jest obowiązkowy,
  • spółkę należy zgłosić do DBA (Danish Business Authority), jeśli każdy z jej wspólników ma ograniczoną odpowiedzialność,
  • spółka może zawierać umowy, pozywać i zostać pozwana, mimo że nie ma osobowości prawnej,
  • w porównaniu z duńską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy spółki jawnej mają bardziej ograniczony wpływ na jej działanie.
 2. Kommanditselskab - K/S (spółka komandytowa):
  • spółkę tę należy zarejestrować przez stronę erhvervsstyrelsen.dk w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw (w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki to osoby prawne) w przeciągu 8 tygodni, licząc od dnia, w którym została podpisana umowa założycielska określająca jej działalność,
  • nazwa spółki musi zawierać skrót K/S,
  • do jej założenia potrzebny jest co najmniej jeden komplementariusz, może to być spółka z o.o., będący w pełni odpowiedzialny za wszystkie jej zobowiązania, jak również kilkoro komandytariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania firmy wniesionym kapitałem początkowym,
  • Partnerselskaber (P/S) to nieco inny typ spółki komandytowej, czyli spółka z ograniczoną do wysokości udziałów odpowiedzialnością, której wspólnikami, odpowiadającymi za jej zobowiązania całym kapitałem zakładowym bądź częścią udziałów, są publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkę trzeba zarejestrować w DBA.
 3. Aktieselskab - A/S (spółka akcyjna):
  • przed zarejestrowaniem spółki należy zdeponować na koncie bankowym kapitał startowy wynoszący 500 000 DKK (gotówka lub inne aktywa),
  • wymagany jest akt założycielski zawierający takie informacje, jak: nazwę, adres siedziby, kapitał założycielski, dane personalne zarządu oraz założycieli spółki, cel oraz rodzaj działalności,
  • następnie w przeciągu 6 miesięcy należy zarejestrować spółkę zarówno w Erhvervsstyrelsen, najlepiej przez stronę internetową erhvervsstyrelsen.dk, w celu nadania numeru ewidencyjnego CVR, jak i w Urzędzie Celno-Podatkowym, korzystając ze strony skat.dk,
  • proces rejestracyjny trwa mniej więcej 2, 3 tygodnie,
  • działalność spółki można rozpocząć z dniem podpisania umowy założycielskiej w przypadku, gdy do jej nazwy zostaną dodane słowa „under stiftelse” (w trakcie rejestracji),
  • koszt rejestracji to 670 DKK, natomiast szacunkowy koszt rejestracji za pośrednictwem kancelarii prawnej to 5000 DKK,
  • w skład spółki wchodzi zarówno zarząd, jak i dyrekcja oraz wybierana na generalnym posiedzeniu rada nadzorcza, która powinna się składać przynajmniej z 3 osób w celu zachowania przewagi głosów w przypadku głosowania w istotnych firmowych sprawach,
  • forma prawna dedykowana zarówno dużym, jak i średnim przedsiębiorstwom,
  • musi posiadać statut,
  • zarówno współwłaściciele, jak i udziałowcy firmy nie odpowiadają za zadłużenie spółki prywatnym majątkiem, jednak mogą być zobowiązani do żyrowania ewentualnych pożyczek bankowych,
  • warunkowana jest prawem podatkowym,
  • indywidualni akcjonariusze, którzy weszli w posiadanie co najmniej 5-procentowego kapitału akcyjnego, mają 30 dni na powiadomienie o tym spółki,
  • wymagany jest kapitał akcyjny,
  • w Danii tylko spółka akcyjna może być notowana na giełdzie,
  • wymagany jest przynajmniej 1 właściciel i 1 akcjonariusz,
  • nie jest wymagane, wg ustawy, aby założyciele spółki byli właścicielami jej akcji,
  • spółka podlega pod oddzielne przepisy podatkowe, a opodatkowanie udziałowców pochodzi od osiągniętego przychodu,
  • w Danii można również zakupić akcje „shelf company”, czyli spółki, która już istnieje, ale jeszcze nie podjęła działalności (tzw. spółka „z półki”), jednak jest to bardziej kosztowne i czasochłonne,
  • wymagany jest kapitał startowy wynoszący nie mniej niż 50 000 DKK,
  • kapitał spółki nie jest własnością jej właściciela, tylko firmy,
  • Selskabsloven (Ustawa o spółkach) reguluje prawo tej duńskiej formy prawnej.
 4. Iværksætterselskaber - IVS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością):
  • spółkę należy zarejestrować przez stronę internetową erhvervsstyrelsen.dk w Erhvervsstyrelsen,
  • koszt rejestracji spółki to 670 DKK, natomiast szacunkowy koszt rejestracji przez kancelarię prawną to 3000-5000 DKK,
  • w Danii prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dopiero zakładać od 1 stycznia 2014 roku,
  • wymagany kapitał początkowy to co najmniej 1 DKK (czy też równowartość 1 DKK w euro),
  • spółka podlega pod Ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • w przypadku tej spółki należy przekazywać na fundusz rezerwowy minimum 25% rocznego zysku,
  • suma funduszy rezerwowych oraz kapitału zakładowego musi wynosić 50 000 DKK, aby zostały wypłacone dywidendy.
 5. Anpartsselskab - ApS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością):
  • spółkę należy zarejestrować przez stronę internetową erhvervsstyrelsen.dk w Erhvervsstyrelsen,
  • koszt rejestracji spółki to 670 DKK, natomiast szacunkowy koszt rejestracji przez kancelarię prawną to 3000-5000 DKK,
  • spółka podlega zarówno pod Ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i pod prawo podatkowe,
  • spółka ta posiada osobowość prawną i jest idealną formą pod prowadzenie biznesu rodzinnego, gdyż właściciel może sprawować nad nią bezwzględną pieczę,
  • w przypadku tej formy wymagane są dokumenty założycielskie (stiftelsesdokument),
  • należy sporządzić statut spółki (vedtægter),
  • minimalny kapitał startowy to 50 000 DKK,
  • kapitał nie należy do właściciela, tylko do spółki,
  • wymagany jest minimum 1 właściciel i kierownictwo,
  • podlega pod Selskabsloven, czyli Ustawę o spółkach.
 6. Dania Holding Company:
  • duńską spółkę holdingową należy zarejestrować w Agencji Handlu i Spółek,
  • rejestracja trwa 1 dzień,
  • prywatna spółka holdingowa to Anpartselskab (ApS),
  • kapitał zakładowy to minimum 125 000 DKK,
  • posiada udziały w innych zagranicznych zależnych spółkach,
  • w przypadku tej spółki wystarczy 1 akcjonariusz,
  • konta spółki holdingowej są każdego roku audytowane i należą do publicznych rejestrów,
  • dywidendy i zyski spółki są nieopodatkowane,
  • wg duńskiej Ustawy o reformie podatkowej z 2009 inwestorzy portfelowi są właścicielami akcji o wartości poniżej 10% kapitału zakładowego i mają obowiązek opłacać firma od zysków kapitałowych, inwestorzy zależni są właścicielami akcji o wartości od 10% do 50% kapitału zakładowego i są zwolnieni z płacenia podatków od zysków, natomiast inwestorzy powiązani są właścicielami akcji o wartości 50% kapitału zakładowego i również są zwolnieni z płacenia podatków od zysków kapitałowych,
  • 100% udziału spółki może pochodzić z zagranicy,
  • spółki zależne nie mają ograniczeń w działaniu.
 7. Dania Private Limited Company - PLC:
  • PLC to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Anpartsselskab (ApS),
  • PLC nie może się zajmować tylko 7 rodzajami działalności gospodarczej, do których należą: działalność powiernicza, zarządzanie zaufaniem, ubezpieczenia, programy zbiorowego inwestowania, reasekuracja, bankowość, zarządzanie funduszami.
  • minimalny kapitał zakładowy to 50 000 DKK,
  • Akcjonariusze w tego typu spółce ponoszą odpowiedzialność tylko za kwotę, którą zainwestowali w spółkę, jeśli chodzi o zobowiązania firmy,
  • PLC ma możliwość ekspansji na rynek krajów należących do Unii Europejskiej,
  • Dania Private Limited Company wymaga co najmniej 1 akcjonariusza i dyrektora z Danii,
  • nazwa każdej spółki (nawet w języku angielskim) powinna się kończyć duńskim skrótem ApS,
  • w Danii tę formę prawną trzeba zarejestrować w dwóch agencjach rządowych (Statut i Memorandum należy zarejestrować zarówno w Duńskiej Agencji Handlu i Spółek, jak i w Rejestrze Spółek),
  • gotowe wzory porozumienia, zawierającego takie informacje, jak koszty powoływania spółki, przydział akcji, dane personalne zarządu, promotorów oraz audytora, znajdują się w Danish Business Authority.
Pozostałe formy prawne duńskiej działalności gospodarczej:
 1. Salgskontor (przedstawicielstwo firmy zagranicznej):
  • nie ma osobowości prawnej,
  • w Danii prawo nie określa przepisów dot. przedstawicielstwa firmy zagranicznej, dlatego też ta forma może działać wyłącznie z ramienia firmy macierzystej w pełni odpowiedzialnej za wszelkie zobowiązania Salgskontor,
  • forma ta została stworzona do promowania produktów oraz usług, nie mogąc ich jednak sprzedawać.
 2. Andelsforening/Brugsforening (stowarzyszenia spółdzielcze):
  • podczas rejestracji stowarzyszenia przez stronę erhvervsstyrelsen.dk należy zawrzeć w nazwie skrót A.m.b.a. odnoszący się do jego formy prawnej - stowarzyszenie spółdzielcze z o.o.,
  • członkowie tej formy prawnej odpowiadają tylko w ograniczonym stopniu za jej zobowiązania,
  • w Danii stowarzyszenie może powstać w oparciu o umowę stowarzyszeniową osób fizycznych, która pozwala zarówno na przetwarzanie i sprzedaż produktów do nich należących, jak i na sprzedaż tym osobom towarów lub dokonanie przez nich zakupu towarów.
 3. Filial af udenlandsk selskab (odział firmy zagranicznej):
  • rejestracji filii można dokonać na duńskiej stronie internetowej erhvervsstyrelsen.dk.
  • formularz rejestracyjny powinien zawierać: dane osobowe, formę prawną firmy, sumę kapitału akcyjnego, dane i adresy podmiotów upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu duńskiej filii, sprawozdanie finansowe z ostatniego roku, nazwę polskiej spółki, numer KRS, przedmiot działalności, nazwę i adres oddziału firmy w Danii, przedmiot działalności oddziału,
  • nazwa oddziału firmy musi zawierać zarówno słowo „filial” („oddział”), jak i nazwę spółki oraz kraju będącego jej siedzibą,
  • szacunkowy koszt założenie duńskiego oddziału przez kancelarię prawną to 8000 DKK,
  • dyrektor duńskiej filii jest w pełni odpowiedzialny za jej wszelkie zobowiązania,
  • kapitał akcyjny nie jest wymagany, jednak czas jego zakładania jest dłuższy niż zakładanie spółek. Polscy przedsiębiorcy mają prawo do duńskiego oddziału swojej firmy, jeżeli w Polsce zarejestrowana spółka ma podobną formę prawną do tej, która obowiązuje w Danii (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS lub spółka akcyjna A/S),
  • wymaga kapitału zakładowego w wysokości min. 80 000 DKK,
  • oddział należy również zarejestrować w duńskim Urzędzie Celno-Podatkowym,
  • forma ta podlega pod duńskie prawo,
  • w Danii oddział podlega zarówno pod 25-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych, jak i podatek VAT,
  • kopię rocznego sprawozdania finansowego trzeba co roku przesyłać do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.
Warto pamiętać, że właściciela, którzy mają w Polsce zarejestrowaną formę prawną będącą odpowiednikiem duńskich ApS lub A/S mają prawo do założenia oddziału w Danii i będą zwolnieni z płacenia podwójnego podatku, jednak proces zakładania tej formy prawnej jest znacznie bardziej czasochłonny i kosztowny niż założenie nowej firmy.
Jak założyć przedsiębiorstwo w Danii?
W Danii każdy przedsiębiorca, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, ma prawo do tego, aby zarejestrować własną działalność gospodarczą, gdyż państwo to kieruje się liberalną polityką gospodarczą, zasadą swobodnej konkurencji i wolnego rynku. Mimo że duński system podatkowy jest dosyć skomplikowany, a stawki procentowe podatków wysokie, to Polacy chętnie zakładają w Danii swoje biznesy, gdyż jest ona pionierem wśród państw opiekuńczych.

Przed rejestracją działalności gospodarczej w Danii, należy wcześniej wybrać odpowiednią formę prawną, a następnie wypełnić i wysłać, najlepiej przez stronę erhvervsstyrelsen.dk, formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi załącznikami do Erhvervsstyrelsen (Agencja ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw), która prześle zgłoszenie dalej - do SKAT-u (Urząd Celno-Podatkowego) w celu nadania CPR (odpowiednikiem polskiego NIP-u), czyli specjalnego numeru identyfikacji podatkowej. Każda firma w Danii otrzymuje numer ewidencyjny - CVR (virk.dk), będący odpowiednikiem polskiego numeru REGON.

Co jeszcze warto wiedzieć o rejestracji firmy w Danii?
 1. Koszt rejestracji spółki w Danii to 670 DKK (w przypadku skorzystania z usług kancelarii prawnej - 3 000-5 000 DKK).
 2. Każdą firmę w Danii należy zarejestrować zarówno w Urzędzie Podatkowym (SKAT - Told-og Skatteregion), jak i w Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT); za niedokonanie zgłoszenia działalności w RUT bądź za nieuaktualnienie danych duński Inspektor Pracy ma prawo nałożyć na właściciela firmy karę w wysokości 10 000 DKK (jeśli przepisy zostaną wielokrotnie naruszone kara może wzrosnąć nawet do 20 000 DKK) lub wnieść oskarżenie.
 3. Ponadto w Danii należy zarejestrować działalność gospodarczą również w Urzędzie ds. Rynku Pracy i Rent Dodatkowych (Arbejdsmarkedets Tillaegspension - ATP) i regularnie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.
 4. W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii trzeba podać wcześniej wybraną nazwę firmy zawierającą imię i nazwisko jej właściciela, natomiast w przypadku duńskich spółek ich nazwy powinny zawierać odpowiednie skróty określające poszczególne formy prawne, takie jak: I/S (Interesselskab), K/S (Kommanditselskab) czy A.m.b.a. (stowarzyszenie spółdzielcze z o.o.). Należy również podać adres firmy, dane personalne właścicieli i wspólników, jak również typ, zakres i datę rozpoczęcia działalności.
 5. Firma Dania
 6. W Danii NemID (EasyID) to identyfikator, który funkcjonuje jak podpis cyfrowy i otrzymują go wszystkie duńskie firmy.
Przed rejestracją przedsiębiorstwa w Danii warto wcześniej zapoznać się choć z podstawowymi informacjami dotyczącymi duńskiego prawa gospodarczego, ustaw regulujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej, terminów, podatków, dokumentacji firmowej, jak również zasad rachunkowości.
Formalności i koszty związane z duńską firmą
Z prowadzeniem własnej firmy w Danii wiąże się sporo formalności i kosztów: począwszy od jej rejestracji przez codzienne sprawy związane z bieżącą rachunkowością, fakturowaniem i ogólnie dokumentacją firmową po terminowe składanie rocznych deklaracji podatkowych czy sprawozdań z działalności spółki.

Jakie formalności i koszty wiążą się z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa w Danii?
 1. Po wybraniu odpowiedniej formy prawnej duńskiej działalności gospodarczej należy ją zarejestrować w Erhvervsstyrelsen przez stronę erhvervsstyrelsen.dk.
 2. W przypadku firmy jednoosobowej (Enkeltmandszirksmhed) koszt założenia to minimum 10 000 DKK (5000 zł), natomiast szacunkowy koszt rejestracji duńskich spółek przez kancelarię prawną wynosi od 3000 do 5000 DKK.
 3. Po rejestracji firmy w Erhvervsstyrelsen trzeba przesłać wniosek rejestracyjny wraz z wszystkimi załącznikami do DCCA (Danish Commerce and Companies Agency - Agencji Przedsiębiorstw i Handlu) w celu nadania numeru CVR (www.cvr.dk), jak również zarejestrować działalność w Skattestyrelsen (Urząd Celno-Podatkowego) i RUT (Rejestr Zagranicznych Dostawców, virk.dk - dot. płatników VAT).
 4. W przypadku duńskich spółek należy dysponować kapitałem początkowym w wysokości 50 000 DKK (ApS), lub 500 000 DKK (A/S, w gotówce minimum 125 000 DKK).
 5. Firmy jednoosobowe w Danii mają obowiązek wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania:
  • opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego,
  • opodatkowanie wg ustawy o przedsiębiorstwach - Virksomhedsordning - właściciel firmy ma prawo do zatrzymania zysku z działalności w postaci oszczędności bankowych lub odpisania od podatku kosztów odsetek kredytowych,
  • opodatkowanie wg ustawy o kapitale zakładowym - Kapitalafkastordning - właściciel firmy ma prawo do przeniesienia części zysku z działalności na przychód z kapitału, a części na przychód własny.
 6. Duńscy przedsiębiorcy mają obowiązek odprowadzać składki i opłacać firma, takie jak:
  • podatek dochodowy w wysokości 8% (dochody poniżej 50 217 DKK), 39,2% (dochody od 50 217 DKK do 558,043 DKK), 56,5% (dochody powyżej 558,043 DKK); CIT - podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 28%.
  • duńskie spółki opodatkowane są na zasadzie konsolidacji, co oznacza, że opodatkowana jest zarówno spółka główna, jak i spółki od niej zależne i wszystkie oddziały.
  • podatek VAT od towarów i usług w wysokości 25% opłacany przez firmy w Danii, których obroty roczne przekroczyły 50 000 DKK. Firmy polskie, które nie są płatnikami duńskiego podatku VAT, również mają prawo do jego zwrotu. Duński przedsiębiorca powinien zarejestrować się jako płatnik VAT nawet w przypadku, gdy świadczy usługi przedsiębiorstwom niezarejestrowanym jako płatnicy tego podatku.
 7. W Danii SKAT wysyła do podatników formularz - Årsopgørelse, na podstawie którego należy poprawnie wypełnić roczną deklarację podatkową, uwzględniając wszystkie przysługujące ulgi podatkowe np. z tytułu poniesionych w danym roku podatkowym kosztów, a następnie złożyć przez stronę skat.dk, logując się kodem TASTSELV (urząd skarbowy ma 7 lat na sprawdzenie zasadności uwzględnionych ulg, dlatego przez ten okres, należy przechowywać wszystkie dokumenty związane odliczonymi kosztami).
 8. Działalność gospodarcza w Danii
 9. Decydując się na założenie i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w Danii, warto zapoznać się z poniższymi adresami:
  • adres organu rejestracyjnego: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 Copenhagen V; Tel.: +45 33 30 77 00; Fax: +45 33 30 77 99; E-mail: ckk@erhvervsstyrelsen.dk.
  • statsforvaltning.dk,
  • erhvervsstyrelsen.dk (Erhvervsstyrelsen - Agencja Przedsiębiorstw i Handlu; Danish Commerce and Companies Agency - DCCA),
  • virk.dk (RUT - Rejestr Zagranicznych Dostawców),
  • toldskat.dk, (Urząd Celno-Podatkowy - SKAT),
  • rkantor.com (internetowy kantor).
 10. W Danii powstała specjalna organizacja - Invest in Denmark, w celu udzielenia pomocy i informacji przedsiębiorcom na różne tematy związane m.in. z inwestycjami czy działalnością gospodarczą.

Do założenia działalności gospodarczej w Danii nie jest wymagane posiadanie konta bankowego, jednak gdy nasza firma zacznie pobierać płatności od klientów, będzie potrzebne firmowe konto bankowe.
Prawa i obowiązki duńskiego pracodawcy
Duńscy przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudniać w swojej firmie pracowników, powinni się liczyć z wieloma dodatkowymi obowiązkami obejmującymi sporządzanie i zawieranie umów, odprowadzanie składek, opłacanie podatków, jak również zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Przed zatrudnieniem pracownika duński pracodawca powinien dokładnie zapoznać się zarówno z przepisami BHP, gdyż ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do wydania zakazu kontynuowania prac lub nałożenia kary finansowej na firmę, jak i ustawami regulującymi zatrudnienie osób na terenie Królestwa Danii. Na stronie duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP) można znaleźć wszystkie istotne informacje dotyczące prawa pracy obowiązującego w Danii.

Jakie są obowiązki duńskiego pracodawcy?
 1. Pracodawca w Danii powinien przestrzegać Ustawy o dokumencie zatrudnienia - Ansættelsesbevis loven - dotyczącej konieczności sporządzenia przez niego umowy, która będzie zawierała istotne informacje o warunkach zatrudnienia danego pracownika w swojej firmie (odnosi się do osób, które były w firmie zatrudnione przez min. przez miesiąc w wymiarze większym niż 8 godzin w tygodniu).
 2. Zapewnienie swoim pracownikom zarówno godnego wynagrodzenia, jak i ubezpieczenia od chorób zawodowych i wypadków w pracy.
 3. Organizacja szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 4. Raportowanie przeprowadzonych szkoleń BHP do UIP.
 5. Zorganizowanie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, pouczenie ich o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i zapewnienie im sprzętu ochrony osobistej.
 6. Równe traktowanie wszystkich pracowników.
 7. Przestrzeganie ustawy (Dyrektywy UE 96/71 z 16 grudnia 1996 roku) warunkującej zasady umowy dot. oddelegowania pracowników do pracy za granicą. Firmy z Polski mogą delegować pracowników w ramach świadczenia usług do Danii, jednak delegowani pracownicy powinni mieć zarówno prawo stałego pobytu w Polsce, jak i prawo do wykonywania pracy w Polsce oraz stałe zatrudnienie w polskim przedsiębiorstwie. Według duńskiej Ustawy o cudzoziemcach delegowany pracownik nie musi wyrabiać wizy, ale powinien mieć możliwość, po zakończonych pracach w Danii, powrotu do polskiej firmy.
 8. LetLøn to bezpłatny system dedykowany do prowadzenia płacowej dokumentacji pracowniczej w Danii.
 9. Oplysingsseddel (odpowiednik PIT-u) - to dokument dot. zarobków, potrzebny do rocznego rozliczenia podatkowego, który każdy duński pracodawca ma obowiązek dostarczyć swoim pracownikom po zakończeniu roku podatkowego (lub pracy).
 10. Urząd Pracy w Danii (Arbejdstilsynet) może niezapowiedzianie skontrolować każdą firmę pod względem przestrzegania przepisów BHP i dokonania rejestracji w RUT. Duńska Inspekcja Pracy współpracuje zarówno ze SKAT-em, jak i z policją w celu monitorowania duńskich firm przede wszystkim pod kątem tego, czy firma zatrudnia osoby posiadające pozwolenie na pracę i pobyt w Danii. Do przeprowadzenia inspekcji duńskich przedsiębiorstw nie jest konieczny nakaz sądowy, ponadto Inspekcja Pracy ma prawo prowadzić nadzór: detaliczny, rynku i związany z oceną ryzyka, jak również przeprowadzić kontrolę instalacji morskich.

Pracownicy w Danii też są zobowiązani do postępowania zgodnie z obowiązującymi w duńskiej firmie zasadami, przestrzegania zarówno regulaminu, jak i przepisów BHP, a co za tym idzie, obowiązkowego uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również stosowania się do firmowych instrukcji i korzystania ze sprzętu ochrony osobistej dostarczonego przez pracodawcę. Pracownicy w Danii zazwyczaj są chronieni przez układy zbiorowe będące porozumieniem zawartym między pracownikami (zrzeszeniami pracowników czy też związkami zawodowymi) a pracodawcami (przedsiębiorstwami, organizacją pracodawców) dotyczące duńskich warunków pracy. Duński układ zbiorowy reguluje m.in. bezpieczeństwo w miejscu pracy, wynagrodzenia, emerytury, czas, warunki i miejsce pracy, rozliczanie nadgodzin, urlopy, zbiór dodatkowych zasad (umowa ramowa między LO i DA), jak również rozwiązywanie problemów i inne reguły, które reguluje duńskie prawo pracy.
Duński system podatkowy
firma to nieodzowny element każdego duńskiego biznesu, jednak w zależności od rodzaju firmy szczegółowy zakres i wysokość stawek podatków różnią się od siebie. System podatkowy w Danii jest dosyć skomplikowany, a stawki procentowe duńskich podatków wysokie, jednak pespektywa sporych dochodów i możliwości skorzystania z ulg podatkowych sprawia, że wielu zagranicznych przedsiębiorców wybiera właśnie ten kraj pod główną siedzibę swojej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, prowadząc własny biznes w Danii, musi się liczyć z takimi podatkami, jak:
 1. Podatek dochodowy, którego stawki procentowe wynoszą:
  • 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
  • 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 DKK,
  • 56,5% dla dochodów powyżej 558,043 DKK,
  • 28% dla osób prawnych.
 2. Dobrowolny podatek kościelny w wysokości 0,92%.
 3. Stały podatek VAT od towarów i usług w wysokości 25% opłacany przez firmy w Danii, których obroty roczne przekroczyły 50 000 DKK. Spółka Dania W Danii procedura odwrotnego obciążenia polega na tym, że zagraniczne firmy, które chcą sprzedawać towary i usługi przedsiębiorstwom z Danii, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. W takim przypadku podatek nie zostaje naliczony na fakturze, należy tylko wpisać wartość netto usługi bądź towaru, korzystając z formuły np. Reversed charge, oznaczającej, że odbiorca ma obowiązek naliczyć i opłacić VAT. Trzeba również wpisać numer rejestracyjny nabywcy (SE-nummer) albo specjalny numer Centralnego Rejestru Firm - CVR. Usługi, które podlegają pod tę procedurę, to: leasing pracowniczy, rozrywka, konferencje, sprzątanie, prace budowlane, konserwacyjne i naprawy.
  Polskie przedsiębiorstwo zarejestrowane w Danii jako płatnik VAT ma obowiązek podać nadany przez duński Urząd Podatkowy SE-nummer, natomiast sam NIP wystarczy w przypadku, gdy firma nie została zarejestrowana jako duński płatnik tego podatku.
 4. W Danii kwota wolna od podatku - Personfradrag - wynosi 46 700 DKK na rok 2021. Natomiast pracownicy z zagranicy zatrudnieni w Danii na czas od 3 miesięcy do 3 lat, których zarobki są nie mniejsze niż 47 500 DKK mają obowiązek opłacać podatek liniowy w wysokości 25% powiększony o składkę na duński rynek pracy wynoszącą 9%.
 5. Osoby fizyczne w Danii mają obowiązek opłacać zarówno liniowy podatek municypalny na rzecz lokalnych władz, którego średnia stawka wynosi 25%, jak i progresywny podatek na rzecz skarbu państwa, którego stawka procentowa zależy od wysokości dochodu: dla dochodów wyższych od kwoty wolnej od podatku, powiększonych o dochody od kapitału wynosi 3,64%, natomiast 15% dla dochodów powyżej 389 900 DKK, powiększonych o dochody od kapitału.
 6. Ponadto od dochodów osób fizycznych pobierany jest podatek w wysokości 8% na rzecz funduszu zatrudnienia oraz 8% składka na ubezpieczenie zdrowotne. W Danii firmaem progresywnym opodatkowane są zarówno dochody kapitałowe, jak i dochody z pracy, jednak w przypadku osób fizycznych podatek od dochodu może wynieść maksymalnie 51,5%.

Pamiętaj, że prowadząc biznes w Danii, masz obowiązek zarejestrować się w Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług - RUT, najlepiej przez stronę internetową virk.dk, podając takie informacje, jak adres i nazwa firmy, numer CVR, rodzaj usługi, dane kontaktowe, numer rejestracyjny VAT, termin prac, czas trwania delegacji, dane pracowników, którzy są delegowani, kod klasyfikacji sektorowej przedsiębiorstwa, czas trwania danej delegacji. W przypadku takich usług, jak ogrodnictwo, budownictwo, prace porządkowe i leśnictwo, duński pracownik musi przedstawić numer RUT swojemu pracodawcy.
Podsumowanie
Dania to otwarte i przyjazne biznesowi państwo, kierujące się zasadą wolnego rynku i swobodnej konkurencji - na równi traktujące krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Polacy, którzy zdecydują się na założenie i prowadzenie własnego biznesu w Danii, mogą wybierać spośród wszystkich dostępnych form prawnych działalności gospodarczej, mają również prawo skorzystać z ulg i przywilejów, które oferuje członkom UE i EOG duński rząd. Dodatkowym atutem jest to, że wszelkie firmowe formalności można załatwić online przez dedykowane do tego urzędowe duńskie strony internetowe, co w dużej mierze ułatwia prowadzenie własnego biznesu w Danii.

Ponadto Dania może się pochwalić zarówno najniższym 1-procentowym obciążeniem duńskich pracodawców ubezpieczeniem socjalnym i zdrowotnym wśród państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak i stosunkowo niskim 28-procentowym firmaem dochodowym, jak również brakiem ograniczeń w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Nową firmę można zarejestrować przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej Agencji Przedsiębiorstw i Handlu - erhvervsstyrelsen.dk , przez którą firmy w Danii otrzymują numer Centralnego Rejestru Firm (CVR). Następnie nowopowstałe przedsiębiorstwo powinno zgłosić się przez stronę toldskat.dk do Urzędu Ceł i Podatków. Po dokonaniu tych czynności przedsiębiorca ma pełne prawo do prowadzenia własnego biznesu na terenie Królestwa Danii.
FAQ
 1. Co muszę zrobić, aby zarejestrować własną działalność gospodarczą w Danii?
  Przed rejestracją działalności gospodarczej w Danii, należy wybrać odpowiednią formę prawną, a następnie wypełnić i wysłać, najlepiej przez stronę erhvervsstyrelsen.dk , formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi załącznikami do Erhvervsstyrelsen (Agencja ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw), która prześle zgłoszenie dalej - do SKAT-u (Urząd Celno-Podatkowego) w celu nadania CPR, czyli specjalnego numeru identyfikacji podatkowej. Każda duńska firma otrzymuje numer ewidencyjny - CVR (virk.dk).

 2. Czy prowadząc firmę w Danii, mam obowiązek zgłosić ją do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług?
  Osoby, które decydują się na założenie i prowadzenie własnej działalności na terenie Danii, mają obowiązek, przed rozpoczęciem pracy, zgłosić firmę do Rejestru Usługodawców Zagranicznych - RUT. Zgłosić trzeba również wszelkie zmiany dotyczące spółki, maksymalnie do 1 dnia roboczego, w którym zaczną obowiązywać. Każdy podmiot zarówno fizyczny, jak i prawny, dla którego w Danii wykonywane są jakieś usługi, przynależy do duńskich usługodawców.

 3. Jakie firma muszę opłacać, prowadząc własną działalność gospodarczą w Danii?
  Prowadząc własną działalność gospodarczą, musisz opłacać takie firma, jak:
  • podatek dochodowy, którego stawki procentowe wynoszą: 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK, 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 DKK, 56,5% dla dochodów powyżej 558,043 DKK,
  • CIT - 28% od osób prawnych,
  • dobrowolny podatek kościelny w wysokości 0,92%,
  • stały podatek VAT od towarów i usług wynosi w Danii 25% i jest opłacany przez firmy, których roczne obroty przekraczają 50 000 DKK.
 4. Kiedy należy zarejestrować firmę jako płatnika VAT w Danii?
  W Danii firmę należy zarejestrować jako płatnika VAT, jeśli jej roczny dochód przekroczy 50 000 DKK.

 5. Czy prowadząc spółkę w Danii, mam obowiązek zdawać roczne raporty?
  Tak, prowadząc spółkę w Danii, należy co roku sporządzać raport (årsrapport) dot. działalności firmy i przesyłać jego kopię do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.

 6. Kto powinien wystąpić o certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG w Danii?
  W Danii o specjalny certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG mają obowiązek wystąpić do Statsforvaltningen (Urząd Regionalny, statsforvaltning.dk) wszyscy polscy obywatele, którzy chcą założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie Królestwa Danii.

 7. Na czym polega procedura odwrotnego obciążenia w Danii?
  W Danii procedura odwrotnego obciążenia polega na tym, że zagraniczne firmy, które chcą sprzedawać towary i usługi przedsiębiorstwom z Danii, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT.

 8. Jak najprościej założyć przedsiębiorstwo w Danii?
  W Danii najprościej założyć własne przedsiębiorstwo przez dedykowaną do tego stronę internetową Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw (Erhvervsstyrelsen) - erhvervsstyrelsen.dk.

 9. Spośród jakich form prawnych działalności gospodarczej mogę wybierać, chcąc zarejestrować firmę w Danii?
  Chcąc zarejestrować firmę w Danii, możesz wybrać spośród takich form prawnych duńskiej działalności gospodarczej, jak:
  • Enkeltmandsvirksmhed (jednoosobowa działalność gospodarcza),
  • Anpartsselskab (ApS - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • Aktieselskab (A/S - spółka akcyjna),
  • Kommanditselskab (K/S - spółka komandytowa),
  • Interesselskab (I/S - spółka jawna); jak również
  • Salgskontor (przedstawicielstwo firmy zagranicznej),
  • Andelsforening / Brugsforening (stowarzyszenia spółdzielcze),
  • Filial af udenlandsk selskab (odział firmy zagranicznej).
 10. Co to jest Årsopgørelse?
  Årsopgørelse to dokument wysyłany przez SKAT do duńskich podatników, na podstawie którego należy poprawnie wypełnić roczną deklarację podatkową i złożyć w odpowiednim terminie przez stronę skat.dk.
Cofnij odpowiedź
Sekcja komentarzy97 odpowiedzi na artykuł "Przedsiębiorstwo w Danii"
Pola515
Co to jest numer CVR w Danii?
Odpowiedz
Marta Żarnowska
Numer CVR (Central Virksomhedsregister) w Danii to wyjątkowy kod identyfikacyjny nadawany każdej zarejestrowanej w kraju firmie. Pełni kluczową rolę w identyfikacji firm w kontaktach z administracją publiczną, rejestracji, składaniu dokumentów podatkowych i innych aspektach biznesowych. Numer CVR ułatwia sprawną wymianę informacji między różnymi instytucjami w Danii oraz usprawnia prowadzenie działalności gospodarczej.
Marian Pruski
Jak zamknac firme w Danii?
Julian Mańka
Zamknięcie firmy w Danii to skomplikowany proces, który wymaga przeprowadzenia kilku istotnych etapów. Na początek niezbędne jest powiadomienie właściwych organów, takich jak Urząd Skarbowy, o zamiarze zakończenia działalności. Kolejnym krokiem jest zakończenie operacyjnej strony biznesu, uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących pracowników zgodnie z regulacjami prawa pracy. Równie istotne jest dokładne przejrzenie i wypełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z zamknięciem firmy, takich jak złożenie odpowiednich dokumentów w rejestrze firm. Staranne i poprawne przeprowadzenie procesu zamykania firmy jest kluczowe, aby uniknąć problemów i nieporozumień w przyszłości.
Nadia Sakowska
Czy warto założyć firmę w Danii?
Odpowiedz
Maria Kuczkowska
Rozważenie decyzji o założeniu firmy w Danii jest procesem zależnym od wielu czynników, które wymagają dokładnej analizy. Korzystne aspekty obejmują stabilną gospodarkę, innowacyjne środowisko biznesowe, rozwiniętą infrastrukturę technologiczną oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo, przyciągające przedsiębiorców mogą być korzystne regulacje podatkowe i wsparcie ze strony rządu. Jednakże istnieją także wyzwania, takie jak konkurencja, wysokie koszty prowadzenia działalności oraz specyficzne przepisy.

Przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić gruntowną analizę rynku, stworzyć realistyczny biznesplan uwzględniający koszty i potencjalne zyski. Konsultacja z ekspertami, takimi jak prawnicy, księgowi czy doradcy biznesowi, może pomóc w zrozumieniu ryzyka i korzyści związanych z prowadzeniem firmy w Danii. Ostatecznie wybór zależy od osobistych celów, dostępności środków finansowych oraz tolerancji na ryzyko.
Otylia Stachura
Jakie są miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Danii?
Odpowiedz
Elwira Cena
Oszacowanie dokładnych miesięcznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Danii jest wyzwaniem, gdyż zależą one od różnych czynników, takich jak rodzaj działalności, lokalizacja, rozmiar operacji oraz indywidualne wydatki. Możliwe wydatki obejmują opłaty za wynajem biura lub przestrzeni produkcyjnej, usługi komunalne, ubezpieczenia, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia pracowników (jeśli tacy są zatrudnieni) oraz koszty związane z marketingiem i promocją. Wartości te mogą znacząco się różnić, zależnie od branży i lokalnej kondycji gospodarki.
Wanda Kujawa
Jak sprawdzić firmę w Danii?
Lilia Witek
Aby sprawdzić firmę w Danii, można wykorzystać kilka dostępnych metod. Warto skorzystać z Centralnego Rejestru Firm (CVR), aby uzyskać podstawowe informacje o firmie. Można również zdobyć dane finansowe poprzez źródła takie jak biura kredytowe czy firmy analityczne. Raporty branżowe dostarczają dodatkowych informacji o kondycji rynkowej. Warto szukać również oficjalnych publikacji firmy, takich jak sprawozdania roczne. W razie wątpliwości, ekspertów można poprosić o wsparcie. Internetowe narzędzia wyszukiwania mogą także dostarczyć informacji. Kluczem jest korzystanie z wiarygodnych źródeł i profesjonalnej pomocy w celu uzyskania dokładnych informacji.
Otylia Stachura
Czy firma w Danii musi mieć dochód?
Elwira Cena
Nie ma wymogu, aby firma działająca w Danii osiągała dochód w każdym okresie. Przedsiębiorstwo może przeżywać okresy zysków, strat lub braku dochodu. Wpływ na wyniki finansowe firmy ma wiele czynników, takich jak charakter działalności, sezonowość, kondycja rynku i inne. Warto jednak mieć na uwadze, że długotrwały brak dochodu może prowadzić do trudności finansowych, które mogą utrudnić utrzymanie działalności oraz regulowanie zobowiązań, w tym podatków i opłat. Dlatego istotne jest monitorowanie sytuacji finansowej i podjęcie odpowiednich działań w przypadku niekorzystnych wyników.
Regina Cebulska
Jak zarejestrować firmę w Danii?
Odpowiedz
Kuba Szarek
Proces rejestracji firmy w Danii składa się z kilku etapów. Na początek należy wybrać właściwą formę prawną działalności, np. jednoosobową działalność gospodarczą (Enkeltmandsvirksomhed) lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS). Następnie dokonuje się rejestracji firmy w Centralnym Rejestrze Firm (CVR) i otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny. Warto także otworzyć osobiste konto firmowe, aby oddzielić finanse przedsiębiorstwa od osobistych. Konieczne jest także przestrzeganie przepisów podatkowych i spełnianie ewentualnych wymagań związanych z ubezpieczeniami oraz przepisami prawa pracy, w przypadku zatrudniania pracowników.
Kamil Sidor
Co to jest Rut w Danii?
Odpowiedz
Mariusz Lewkowicz
RUT w Danii to skrót od "Registrering af Udenlandsk Togt," co można przetłumaczyć na "Rejestracja Zagranicznych Rejsów." Jest to procedura rejestracyjna dla statków zagranicznych, które planują operować w wodach terytorialnych Danii lub w portach duńskich. Rejestracja RUT jest niezbędna, aby spełnić wymogi regulacji morskich i prowadzić działalność legalnie w określonym obszarze.
Blanka Ostrów
Cześć. Jaki biznes warto otworzyć w Danii?
Odpowiedz
Jadwiga Jackowiak
Cześć! Kiedy myślisz o otwarciu biznesu w Danii, kluczowym elementem jest uwzględnienie różnych czynników. Twoje zainteresowania, umiejętności, obecne trendy rynkowe oraz potrzeby społeczeństwa wpłyną na wybór odpowiedniej działalności. W Danii istnieje szeroki wachlarz możliwości biznesowych, związanych np. z technologią, zrównoważonym stylem życia, usługami zdrowotnymi i turystyką. Warto przeprowadzić analizę rynku, aby poznać preferencje klientów oraz potencjalne nisze w branżach, które Cię interesują. Nie zapominaj o konkurencji, przepisach i dostępności zasobów, które także mogą mieć wpływ na Twój wybór.
Cyryl Kempa
Jak prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Danii?
Bazyli Perzan
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii to proces, który składa się z kilku etapów. Na początku wybierasz odpowiednią formę prawną działalności, np. Enkeltmandsvirksomhed (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub ApS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Następnie dokonujesz rejestracji firmy i uzyskujesz numer CVR (Central Virksomhedsregister), co umożliwia legalne prowadzenie działalności. Niezbędne jest również otwarcie osobistego konta firmowego oraz przestrzeganie obowiązków podatkowych. Pamiętaj także o ewentualnym ubezpieczeniu i respektowaniu przepisów dotyczących zatrudnienia, jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie pracowników.
Zbigniew Matula
Jak dostac CPR w Danii?
Odpowiedz
Arleta Paściak
Aby zdobyć numer CPR (Codice Personnummer) w Danii, trzeba odwiedzić urząd meldunkowy (Folkeregistret) w swojej okolicy. Warto mieć ze sobą istotne dokumenty tożsamości, jak paszport, wiza lub karta pobytu, oraz dowód zamieszkania. Po wypełnieniu formularza i dostarczeniu dokumentów, otrzymasz numer CPR w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Numer CPR ma kluczowe znaczenie przy dostępie do usług publicznych i ubezpieczeń społecznych. Ważne jest skonsultowanie się z lokalnym urzędem meldunkowym, by poznać dokładne kroki i wymagane dokumenty.
Monika Leżoń
Ile kosztuje godzina pracy w Danii?
Odpowiedz
Kornel Garstka
Koszt godziny pracy w Danii może się różnić w zależności od branży, poziomu doświadczenia pracowników oraz umowy zatrudnienia. W przeliczeniu na minimalne wynagrodzenie brutto, godzina pracy może wynosić około 110-130 DKK (dunskie korony). Niemniej jednak, to tylko ogólna wskazówka, a dokładne koszty zatrudnienia mogą się znacząco różnić. Ważne jest, aby uzyskać konkretne informacje od pracodawcy lub przeprowadzić analizę rynkową w celu ustalenia aktualnych stawek w danej branży.
Jadwiga Salak
Ile się czeka na numer CPR w Danii?
Jakub Padło
Czas oczekiwania na otrzymanie numeru CPR (Codice Personnummer) w Danii może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji. W niektórych przypadkach proces rejestracji i otrzymania numeru CPR może trwać kilka dni do kilku tygodni. Ważne jest dostarczenie poprawnych dokumentów i informacji oraz spełnienie wymogów urzędu meldunkowego (Folkeregistret).
Mariusz Mikuś
Ile pracowników może zatrudniać duńska firma?
Odpowiedz
Olaf Jaworski
W Danii nie ma ściśle określonego ograniczenia co do liczby pracowników, jaką może zatrudniać firma. To zależy od rodzaju działalności, potrzeb biznesowych i przepisów dotyczących zatrudnienia. Firma może mieć od jednego pracownika (jednoosobowa działalność) do tysięcy pracowników, ale musi przestrzegać regulacji dotyczących zatrudnienia, płac i warunków pracy obowiązujących w kraju.
Angelika Grzywińska
A co jeśli firma nie ma dochodu w Danii?
Róża Bukowska
Jeśli firma nie osiąga dochodu w Danii, może to wpłynąć na jej sytuację finansową oraz obowiązki podatkowe. W takiej sytuacji firma może mieć mniejsze lub brak obciążeń podatkowych w danym okresie. Ważne jest jednak śledzenie finansów firmy i zrozumienie konsekwencji, takich jak trudności w pokryciu kosztów działalności. Warto uzyskać fachową poradę, aby właściwie zrozumieć implikacje braku dochodu w kontekście konkretnej firmy.
Kruz5
Siema, Jak założyć spółkę w Danii ?
Odpowiedz
JoannaL
Pamiętaj. Przed założeniem firmy w Danii trzeba zapoznać się z duńskimi przepisami
Terenok93
Ktoś z was prowadzi własny biznes w Danii ?
Odpowiedz
Sarna923
Ja prowadzę - nie narzekam.
Qios222
A jaki biznes w Danii prowadzisz?
Henro922244
To wymien firma w Danii plusy i minusy
Tania5
biznes w Danii krok po kroku ?
Odpowiedz
Hellno
Założenie własnej działalności na terenie Danii wymaga złożenia wniosku przez stronę internetową Agencji Przedsiębiorstw i Handlu – DCCA (Danish Commerce and Companies Agency): erhvervsstyrelsen.dk. Dzięki temu jako właścicielowi firmy zostanie nadany specjalny numer Centralnego Rejestru Firm – CVR: cvr.dk.
Ilona34
biznes w Danii od czego zacząć ?
Odpowiedz
LopezOnes
Od biznes planu to jest wazne :)
Nanal032
jak założyć działalność gospodarczą w Danii?
Odpowiedz
Lezzzz42
formy działalności gospodarczej w Danii - jaka forma cie interesuje? :)
Ozka42
Ktoś może otrzymał dotację na założenie firmy w Danii?
Odpowiedz
Karolina52
mozna załozyć Polska firma w Danii ?
Odpowiedz
Paweł233
Oczywiście, że tak. :))
Teraz45
Jakie są w firma w Danii koszty ?
Odpowiedz
Miskzo5325
Zależy od działalności
Roleta63
firma jednoosobowa w Danii - dobry wybór wybrałem?
Odpowiedz
OskarG4
Jak najbardziej dobry :)
WeronikaJ
Rejestracja firmy w Danii, na czym to polega?
Odpowiedz
Lszek
Wszystko jest opisane w artykule powyżej. :)
Helena7
jak zacząć biznes w Danii również szukam pomocy w założeniu firmy w Danii
Bokoo0
chcę otworzyć biznes w Danii - co powinienem zrobić najpierw?
Odpowiedz
HelpMe
Dania zakładanie działalności !!!
Pomóżcie proszę, czyli wszystkie dokumenty muszą być po dunsku czy po polsku moga byc, a oni sobie tlumaczą???
Odpowiedz
MarcinWdanii
po dunsku albo angielsku
Wera43
po dunsku, przetlumaczone przez przysieglego ksiegowego
Oktawia
masz w tekscie, co i jak
LadyinRed
Ja se mieszkam w Aalborg, polecam
Odpowiedz
Globtroter
nie ma problemu z wynajęciem mieszkania?
Globtroter
jaki rejon w Danii najlepszy do życia?
Odpowiedz
LadyinRed
Nie wiem w sumie, nie ja tym sie zajmowalam:P przyjechalam na gotowe, ale miasto spoko
OktawiaBeuty
ja sie zasnanawiam nad przeniesieniem do Danii, w Polsce mam firme, ale nie wiem, czy ja zamknąć, zawiesić czy przeniesc sie jakas ja da, albo filia...
Odpowiedz
Problemos
Halo! założenie firmy Dania pomoc potrzebna na już, choć widze, że nie ja jedna szukam haha może jakiś klub trzeba zalożyc;)
Odpowiedz
firma w Danii księgowość
uwielbiam takie merytoryczne komentarze ;/
Odpowiedz
Viki29
very istotne ;D
Odpowiedz
Money
a ja juz odcinam kupony haha
Odpowiedz
BiznesDania
działalność gospodarcza Dania
prowadzimy spotkania online, ale omawiamy wszystkie sprawy firmowe, zakładanie firmy Dania
Odpowiedz
Viki29
ooo gdzie, jak?
lOLlo
NIP duński jak sprawdzić ?
GirlinDania
ja szybko znalazłam, ale nie kawalerke, tylko domek maly
Odpowiedz
Dania otwieranie biznesu
Czy trudno jest otworzyć firmę w Danii? Jestem budowlańcem i od prawie 10 lat pracuje w Danii ale w koncu chcę założyć firmę w Danii. moze ktos oferuje pomoc w założeniu firmy w Danii, to chetnie skorzystam
Odpowiedz
ArekWojt38
do prowadzenia ksiegowosci moze i potrzebna pomoc, ale do zakladania raczej nie, proste jak budowa cepa, wszsytko przez strone rządową, państwo też pomoc gwarantuje...
OktawiaS
wystarczy wejsc na strone urzędu lub przeczytać dokladnie ten tekst i w sumie znajdziesz odpowiedź na pytanie jak założyć biznes w Danii? Chyba szkody kasy na zakładanie przez kogoś, lepiej przeznaczyć te pieniądze na start na biznes. Ale jak w piszesz w wyszukiwarke np jak założyć firmę w Danii czy firma w Danii - jak założyć? czy cos w tym stylu, to pewnie pełno biur znajdziesz, co pomagają, ale do najtańszych raczej nie należą
Benio
a moim zdaniem pomoc w otworzeniu biznesu w Danii jest niezbędna, bez tego nie dałbym rady, a znam jezyk, wolalem sie nie narazić na jakies kary przez moje przeoczenie, ciągle mam biuro co prowadzi mi rachunkowosc itp
Tomcio367
Ja szukam kawalerki w Danii, ktoś coś
Dzikus
to chyba nie bedzie latwe, jak waletuje u znajomych juz dwa lata
firma w Danii jak założyć
Ja mam proste pytanie: Co zrobić, żeby założyć firmę w Danii? W ogóle czy opłaca się założyć firmę w Danii? i jak szybko można otworzyć działalność w Danii?
Odpowiedz
AntekB
bardzo szybko, płaca się, nawet bardzo, jak masz dobry pomysł, fach w ręku, dobry plan, a co zrobić, żeby założyć firmę w Danii? zrobić można wszystko przez portal rządowy, trzeba się zalogować, wyrobić wcześniej potrzebne kody, wybrać rodzaj działalności, nazwę i działać, powodzenia! ;)
firma w Danii jak założyć
a czy prowadzenie firmy w Danii jest trudne, szukać księgowego czy biura rachunkowego?
AntekB
zależy od formy prawnej, jak coś, to ja oferuję pomoc w założeniu firmy w Danii...
NieWiem
Jak założyć biznes w Danii? naprawdę wszystko przez neta można??
Odpowiedz
Marcello
Naprawdę, przeczytaj tekst!
KaczkaDziwaczka
Jakie są koszty otwarcia firmy w Danii? Jest jakaś pomoc w wejściu na duński rynek, rządowa czy lokalna?
Viki29
Zakładanie firmy w Danii jest niedrogie i proste, wszystko online, najgorzej z językiem ;/ ale jestem na kursie i jakoś idzie, coraz więcej rozumiem ;)
Tomcio
Dla mnie duński to kosmos ;o
NieWiem
Firma w Danii za i przeciw! tylko konkrety proszę ;)
Zakładanie firmy Dania
Nie ma przeciw, tylko za ;P Formalności przy zakładaniu firmy w Danii nie są skomplikowane, ale ja znalazłem profesjonale biuro, które zajęło się wszystkim i dalej zajmuje, więc polecam :)
Kuba34
właśnie też się zastanawiam nad biurem, ale nie wiem, czy będzie mnie stać, bo po kosztach wszystko robię, język znam, więc może sam dam radę :) choć jakaś pomoc w założeniu firmy w Danii by się przydała...
Podatki Dania
Mnie przerastają duńskie podatki, chcę założyć spółkę, to jakie stawki procentowe mnie będą dotyczyć?
Odpowiedz
Lukas123
easy peasy, czyt. wyżej ;) ja dopiero chce założyć firmę w Danii, mam nadzieję, że gładko pójdzie. Jakie macie biznesy?
AnitaB
Słuchajcie, kto mi powie krok po kroku jak założyć firmę w Danii, bo noszę się z zamiarem i coś się zebrać nie mogę z obawy, że nie dam rady;/
Odpowiedz
Księgowy Dania
AnitaB o tym jest właśnie cały tekst, przeczytaj, to będziesz wiedziała;)
Wojtek35
Mamy Ci tekst streścić???
Damian
Hmmm własna firma w Danii co musisz wiedzieć, to w sumie wszystko jest powyżej i na stronach rządowych
AnitaB
ok, ok, ale może jakaś solidna pomoc dla firmy w Danii, w ogóle napiszcie mi, bo dopiero chcę założyć firmę w Danii, czy Dania jest przyjazna przedsiębiorcom, szczególnie niedoświadczonych, czy warto mieć biznes w Danii, Firma w Danii za i przeciw jakieś, czy własna firma w Danii jest ok, pomóżcie, bo zwariuje, plis, plis ;D;)
może macie jakieś namiary na doradztwo dla firm w Danii, każda opinia na wagę złota, tekst tekstem, ale potrzebuję opinii doświadczonych w tym temacie;)
Spółka w Danii
Ja się podłączam pod pytanie, pytania ;D i jeszcze jakaś może pomoc przy otwieraniu firmy w Danii, słyszałam, że są takie firmy, ale nie mogę w necie znaleźć ;/
MarcinWdanii
Ja prowadzę biznes w Danii i naprawdę rejestracja nie jest skomplikowana, wszystko online.
Potrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: