Schemat opodatkowania działalności gospodarczej w Danii

SCHEMAT PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
System podatkowy w Danii to szczególny system podatkowy, z którego możesz skorzystać jako jednoosobowa firma aby obniżyć lub odroczyć podatek dochodowy. Schemat podatkowy umożliwia Ci skorzystanie ze stawki podatku dochodowego od firmy (która wynosi 22% w 2021 r.) od niewypłacanego z działalności gospodarczej na Twoje prywatne konto bankowe zysku z Twojej jednoosobowej działalności. W związku z tym schemat podatku od działalności gospodarczej jest również często określany jako schemat podatku dochodowego od przedsiębiorstw lub w skrócie po prostu „VSO”. Innymi słowy, 22% to tymczasowy podatek dochodowy płacony od zysków, które uzyskujesz w swojej firmie. Po wycofaniu zysku z działalności w późniejszych latach, będziesz musiał zapłacić różnicę z 22% podatku dochodowego już zapłaconego w systemie podatku od działalności gospodarczej, do rzeczywistej wartości procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym zysk został ostatecznie wycofany.

Przykład
Pierwszy rok
W pierwszym roku korzystasz ze schematu podatku od działalności gospodarczej, aby zapłacić 22% podatku dochodowego od 100 000 DKK zysku przechowywanego w firmie. Zysk zostawiasz w gotówce na firmowym koncie bankowym.

Drugi rok
W drugim roku możesz wypłacić ten zysk z konta firmowego na swoje prywatne konto bankowe. Jeśli Twoja stawka podatku dochodowego wynosi 40%, np. w drugim roku, wówczas zapłacisz różnicę od 22% podatku już zapłaconego w systemie podatku od działalności gospodarczej w pierwszym roku i 40% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, którą miałeś w drugim roku wypłacić zysk z firmowego konta bankowego. Należy więc zauważyć, że system podatku od działalności gospodarczej oferuje głównie odroczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. W niektórych przypadkach system podatku od działalności gospodarczej może również wyeliminować maksymalny podatek w wysokości 15%, który ma zastosowanie, gdy dochód przekracza maksymalny przedział podatkowy. Schemat podatkowy oferuje również zwiększenie wartości odliczenia podatku związanego z odsetkami naliczanymi od pożyczek, co czyni go dobrym schematem podatkowym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z pożyczkami z odsetkami.

KIEDY NALEŻY ROZWAŻYĆ SCHEMAT PODATKOWY JAKO JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?
Generalnie dwie sytuacje powinny skłonić do rozważenia skorzystania ze schematu podatkowego:
1: Masz wysoki dochód osobisty (suma zysku w Twojej firmie i pensji, którą możesz uzyskać z pracy) - i płacisz maksymalny podatek - a jednocześnie zatrzymujesz pieniądze z zysku w firmie.
2: Naliczane są odsetki od pożyczek w firmie.

CZYM JEST WYSOKI DOCHÓD W KONTEKŚCIE SYSTEMU PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?
Wysoki dochód to oczywiście kwestia definicji. W ramach schematu podatkowego przyglądamy się progowi, od którego zaczyna obowiązywać maksymalny podatek. Dzięki temu możemy wyrównać dochód w okresie pomiędzy latami gdy Twoja jednoosobowa działalność gospodarcza przynosi zysk, a Ty zatrzymałeś pieniądze wewnątrz firmy, np. na firmowym koncie bankowym. Wyrównując dochód pomiędzy rokiem z wysokim zyskiem a rokiem z niskim zyskiem, unikasz płacenia maksymalnego podatku w roku z wysokim zyskiem.

KIEDY PŁACISZ MAKSYMALNY PODATEK?
W Danii maksymalny podatek wynosi:
- 592,174 DKK - 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity roczny dochód brutto przekracza (przed potrąceniem 8% składki AM),
- 544.800 DKK - 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity roczny dochód brutto przekracza (po odliczeniu 8% składki AM),
- 49,348 DKK - 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity miesięczny dochód brutto przekracza (przed potrąceniem 8% składki AM),
- 45.400 DKK - 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity miesięczny dochód brutto przekracza (po odliczeniu 8% składki AM)

WSTĘPNA OCENA DOCHODÓW
Możesz dołączyć schemat podatku od działalności gospodarczej podczas aktualizacji wstępnego oszacowania dochodu, klikając pole „184”. W pierwszej kolejności jednak będziesz musiał dokonać pewnych obliczeń dotyczących tego, jaka część Twojego zysku może zostać opodatkowana w schemacie podatkowym.

ILE WYNOSI MAKSYMALNY PODATEK W DANII?
Maksymalny podatek wynosi 15% dodatkowego podatku od zwykłego podatku od wszystkich dochodów uzyskanych powyżej maksymalnego progu podatkowego.

JAKIE SĄ WYMAGANIA, ABY SKORZYSTAĆ ZE SCHEMATU PODATKOWEGO?
Nie każdy może skorzystać ze schematu podatku od działalności gospodarczej. Ważne jest, aby gospodarka osobista i biznesowa były wyraźnie podzielone. Musisz mieć oddzielne firmowe konto bankowe zarejestrowane na numer CVR Twojej firmy. Nie możesz korzystać z prywatnego konta bankowego dla firmy podczas stosowania programu podatkowego dla firm. Nie możesz też mieszać swoich prywatnych rachunków z firmą. Zamiast tego możesz w razie potrzeby dokonywać wypłat z firmy na swoje osobiste konto bankowe. Prywatne i biznesowe muszą być w 100% oddzielone od siebie.

JAK OBLICZANY JEST PODATEK W SCHEMACIE PODATKOWYM?
Korzystanie ze schematu podatkowego dla firm jest dość skomplikowane i wymaga wykonania szeregu obliczeń. Złożoność obliczeń powoduje, że większość jednoosobowych działalności gospodarczych będzie potrzebować pomocy księgowego.

CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU PODATKOWEGO DLA FIRM PO ZAKOŃCZENIU ROKU?
Tak, nawet jeśli nie uwzględniłeś schematu podatku od działalności gospodarczej we wstępnej ocenie dochodu, zastosowanie schematu podatku od działalności gospodarczej do zeznania podatkowego jest nadal możliwe. Odbywa się to poprzez kliknięcie pola „147” na zeznaniu podatkowym. Oczywiście nadal musisz jednak przestrzegać wymagań. Obejmują one również przygotowanie wymaganych kalkulacji do schematu podatkowego.

CZY MA SENS KORZYSTANIE ZE SCHEMATU PODATKOWEGO, JEŚLI NIE PŁACISZ MAKSYMALNEGO PODATKU?
Odpowiedzią nie jest jednoznaczne „tak” lub „nie”. Będzie to zależało od Twoich długofalowych oczekiwań dotyczących rozwoju Twojego biznesu. Ogólnie rzecz biorąc, nie zalecamy korzystania z systemu podatku od działalności gospodarczej, jeśli nie płacisz maksymalnego podatku lub jeśli nie masz pożyczek oprocentowanych. Jeśli masz pożyczki oprocentowane, zawsze rozsądnie jest skorzystać z systemu podatku od działalności gospodarczej, nawet jeśli nie płacisz maksymalnego podatku. Jeśli nie płacisz maksymalnego podatku i nie płacisz odsetek od pożyczek, nadal możesz skorzystać z systemu podatku od działalności gospodarczej jednak motywacją byłoby wtedy po prostu odłożenie podatku dochodowego na późniejsze lata. Może się to okazać fatalnym pomysłem, jeśli np. zdecydowałeś się zamknąć swoją firmę i za kilka lat i będziesz zmuszony od razu zapłacić cały podatek, który został przesunięty w schemacie podatkowym. Często uruchamiałoby to maksymalny podatek w wysokości 15% od niektórych pieniędzy przechowywanych w firmie. Aby podjąć jak najlepszą decyzję, porozmawiaj ze swoim księgowym o schemacie podatkowym.

CZY ABY SKORZYSTAĆ ZE SCHEMATU PODATKOWEGO MUSZĘ ZACHOWAĆ W FIRMIE ZYSK W POSTACI GOTÓWKI?
Nie, zysk można również przechowywać jako inne aktywa. Możesz zdecydować się na zatrzymanie swoich pieniędzy jako produktów magazynowych lub możesz kupić sprzęt.

CZY MOGĘ KUPIĆ AKCJE I NADAL KORZYSTAĆ ZE SCHEMATU PODATKOWEGO?
W schemacie podatkowym nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w akcje, ale możesz inwestować pośrednio poprzez unikalne produkty inwestycyjne (tzw. „investersforeninger”). Zapytaj swój bank co może zaoferować i pamiętaj aby wspomnieć, że produkt inwestycyjny musi być zgodny z zasadami schematu podatkowego.